Bosch Automotive Kataloğu

Veri gizliliği beyanı

1 Veri gizliliği notu

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (bundan sonra "Bosch“ veya "Biz") internet sayfalarına ve mobil uygulamalarına (ikisi birlikte "Online hizmetler" olarak da adlandırılır) gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz.
 

2 Bosch özel hayatınıza ve gizliliğine saygı gösterir

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında gizliliğinizin korunması ve tüm ticari verilerin güvenliği bizim için önemli bir konudur. Online hizmetlerimizi ziyaretiniz sırasında toplanan kişisel verileri gizlilik içinde ve yasal düzenlemelere uygun biçimde işleriz.
 
Veri gizliliği ve bilgi güvenliği, kurumsal politikalarımız içinde mevcuttur.
 

3 İşletmeci

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket veri gizliliği notunda belirtilen istisnai durumlar haricinde verilerinizin işlenmesinden sorumlu işletmecidir.
 
İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Almanya
 
Sorumlu kullanıcı departmanı: AA/SCE 
Telefon: +49 721 942 0 (telefon santralinden AA/SCE'yi isteyiniz)
 

4 Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

4.1 İşlenen veri kategorileri

Aşağıdaki veri kategorileri işlenir:
İletişim verileri (IP adresi)
Kullanıcının arama geçmişi (çerezlere bakınız)
Web analizi için istatistiksel veriler (bkz. çerezler ve Webtrends)

4.2 Prensipler

Kişisel veriler kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgilerden oluşur, örneğin adlar, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşme ana verileri, sözleşme muhasebe ve ödeme verileri. Bunlar kişinin kimliğini belirleyebilir.
Biz sadece yasal olarak zorunlu olduğunda veya verilerin işlenmesi için sizden onay aldığımızda veya kişisel verilerin kullanımı gerekli olduğunda, mesela kayıt için kişisel verileri (IP adresleri de dahil olmak üzere) topluyor ve kullanıyoruz.

4.3 İşleme amaçları ve yasal zeminler

Hem biz hem de bizim adımıza çalışan servis sağlayıcılar kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işler:

4.3.1 Online hizmetlerin sağlanması

Yasal zemin: 
Bosch otomotiv kataloğu kullanımı için ilgili eCat dahili doğrulamasındaki çerez notuna verdiğiniz onay.

4.3.2 Servis sorunlarının çözülmesi ve güvenlik gerekçeleri.

Yasal zemin: 
Veri güvenliği kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve hizmet kesintilerinin çözülmesi ve hizmetlerimizin korunması için meşru menfaatlerimiz.

4.3.3 Haklarımızın korunması ve savunulması

Yasal zemin: 
Haklarımızın korunması ve savunulması konusundaki meşru menfaatlerimiz. 

4.4 Günlük dosyaları

İnterneti her kullandığınızda, tarayıcınız belirli bilgiler yollar ve bu bilgiler tarafımızdan günlük dosyalarında saklanır. 
 
Hizmet kesintilerini ve belirlemek ve güvenlik gerekçeleriyle (örneğin saldırı denemelerini incelemek için) günlük dosyalarını kısa bir süre saklıyor ve sonra siliyoruz. Delil olarak saklanması gereken günlük dosyaları, ilgili konu sonuçlanana kadar silinmez ve duruma bağlı olarak soruşturan yetkililere teslim edilebilir.
Günlük dosyaları ayrıca analiz amacıyla da kullanılır (IP adresi olmadan veya komple IP adresi olmadan). Ayrıca bkz. modül Web analizi.
Günlük dosyalarında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:
Online hizmete erişim için kullanılan terminal cihazının IP adresi (internet protokolü adresi)
Tarih ve saat ve verilerin çağrılma süresi
Online hizmete erişim için kullanılan servis sağlayıcısının adı
http durum kodu (örneğin, “Talep başarılı” veya “Talep edilen dosya bulunamadı”)
Aktarılan veri miktarı
Online hizmete erişim sağlanan web sitesinin internet adresi (kaynak URL veya yönlendiren URL olarak da bilinir)
İşletim sistemi ve kullanılan internet tarayıcısına dair bilgiler, kurulu eklentiler de dahildir (örneğin Flash Player)
Erişilen dosyaların adı veya erişilen bilgiler

4.5 Çocuklar

Bu online hizmet 16 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir .

4.6 Veri aktarımı

4.6.1 Diğer işletmecilere veri aktarımı

Prensip olarak kişisel verileriniz diğer işletmecilere ancak bir sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekiyorsa veya veri aktarımında bizim veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatleri varsa veya siz onay verdiyseniz aktarılır. Yasal zeminler hakkındaki ayrıntılar için bkz. İşleme amaçları ve yasal zeminler. Üçüncü taraflar başka Bosch grubu şirketleri de olabilir. 
Verilerin meşru menfaatler temelinde üçüncü taraflara aktarılması, bu veri gizliliği notunda açıklanmıştır. 
 
Ayrıca yasal düzenlemeler nedeniyle zorunlu olduğumuzda veya icra edilmesi zorunlu idari kararlar veya mahkeme kararları nedeniyle de veriler diğer işletmecilere aktarılabilir.

4.6.2 Hizmet sağlayıcı (genel)

Satış ve pazarlama hizmetleri, sözleşme yönetimi, ödeme işlemleri, programlama, veri barındırma ve destek hattı hizmetleri gibi görevlerle harici hizmet sağlayıcılarla birlikte çalışabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar dikkatli bir biçimde seçilir ve düzenli olarak denetlenir, özellikle de sakladıkları verilerin işlenmesi ve korunması konusunda özenli davranıp davranmadıkları kontrol edilir. Tüm hizmet sağlayıcılar gizliliği sağlamak ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Hizmet sağlayıcılar diğer Bosch grubu şirketleri de olabilir.

4.7 AEA dışındaki alıcılara aktarım

Kişisel verileri AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışındaki, üçüncül ülkeler olarak tanımlanan ülkelerdeki alıcılara aktarabiliriz. 
 
Böylesi bir durumda ya veri alıcısının uygun düzeyde veri gizliliğini sağladığından (örneğin Avrupa Komisyonunun ilgili ülke için verdiği bir karar veya AB modeli maddeleri için alıcı ülke ile yapılan anlaşmalar ile) veya sizin aktarıma onay vermiş olduğunuzdan emin oluruz.
 
Üçüncül ülke alıcılarına genel bakış ve uygun bir veri gizliliği düzeyi sağlamak için özellikle üzerinde anlaşılmış maddelerin bir kopyası istediğinizde size sunulacaktır. Bu amaçla lütfen İletişim bölümünde bulunan ifadeleri kullanın.

4.8 Saklama süresi, tutma dönemleri

Prensip olarak verilerinizi online hizmetlerimizi ve bağlı servisleri sunmak için gerekli olan süre boyunca veya verileri saklamada meşru menfaatlerimiz mevcut olduğunda (örneğin sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra posta yoluyla pazarlama için meşru menfaatimiz olabilir) saklayabiliriz. Tüm diğer durumlarda, yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek için saklamak zorunda olduğumuz veriler ( örneğin vergi kanunu veya ticari düzenlemeler nedeniyle sözleşmeler ve faturalar gibi dokümanları belirli bir süre saklamakla yükümlüyüz) hariç tüm kişisel verilerinizi sileriz.
 
Günlüğe kaydedilen IP adresi:
Otomatik silme; sorunlardan dolayı talep edilmeze, web sayfalarına saldırı yapılmazsa, Robert Bosch GmbH'nin haklarını güvenceye almak ve korumak için gerekli olmazsa veya verileri tutmamız için resmi talepler gelmezse kısa bir süre içinde gerçekleşir.
Çağıran bilgisayar ile ilişkilendirilemeyecek biçimde kısaltılmış IP adresi (anonimleştirilmiş), online hizmetlerimizi geliştirmek için web analizlerinde kullanılır (bkz. bölüm Web analizi).
 
Oturum çerezleri:
Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanızın ardından silinir.
 
Kalıcı çerezler:
Bazı durumlarda çerezler 12 ay sonra silinir.
 

5 Çerez kullanımı

5.1 Genel

Çerezler, online hizmetlere eriştiğinizde bilgisayarınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu online hizmete başka bir zamanda tekrar eriştiğinizde tarayıcınız çerezin içeriğini ilgili satıcıya geri gönderir ve böylece terminal cihazının yeniden tanınabilmesi sağlanır. Çerezleri okumak bize online hizmetlerimizi size göre optimize edilmiş bir biçimde tasarlamamızı ve sizin de hizmetleri daha rahat kullanabilmenizi sağlar.

5.2 Çerezlerin devre dışı bırakılması ve silinmesi

İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanı açılır penceresinde sayfalarımız için ayarlanmış olan çerezlere izin vermek isteyip istemediğiniz sorulur veya isterseniz ayarlardan çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.
 
Çerezleri bloke etmek isterseniz, tarayıcınıza bir opt-out çerezi yerleştirilir. Bu çerezin tek amacı itirazınızı göstermektir. Çerezleri devre dışı bırakmak, internet sayfalarımızdaki bazı fonksiyonları kullanmanızı engelleyebilir. Teknik sebeplerden dolayı opt-out çerezinin sadece güncel tarayıcınıza yerleştirilebileceğine lütfen dikkat ediniz. Çerezleri silerseniz veya farklı bir tarayıcı veya farklı bir terminal cihazı kullanırsanız, itirazınızı yeniden belirtmeniz gerekir. 
 
Tercih ayarınız, diğer sağlayıcıların üçüncü taraf internet sayfalarını ziyaret etmeniz sırasında yerleştirilecek çerezler için geçerli değildir.
 
Tarayıcınız istediğiniz her çerezi istediğiniz zaman silmenize olanak sağlar. Bunu yapmak için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Ancak bu bazı fonksiyonları kullanamamanıza neden olabilir.
 
Ayrıca aşağıdaki web sayfasından, üçüncü taraf çerezlerini de yönetebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:
Bu web sitelerini biz işletmediğimiz için içerikleri ve kullanılabilirlikleri üzerinde bir etkimiz yoktur ve içerikleri ve kullanılabilirlikleri konusunda sorumlu değiliz.

5.3 Tarafımızdan kullanılan çerezlere genel bakış

Bu bölümde kullandığımız çerezlere genel bir bakış sağlanmaktadır.

5.3.1 Mutlaka gerekli çerezler 

Belirli bazı çerezler, online hizmetlerimizi güvenli bir biçimde sağlamak için gereklidir. Bu kategori içinde örneğin: 
Kullanıcıları tanımlayan veya kimliğini doğrulayan çerezler
Kullanıcının girdiği bazı bilgileri geçici olarak saklayan çerezler (örneğin alışveriş sepeti içeriği veya bir online form)
Belirli kullanıcı tercihlerini saklayan çerezler (örneğin arama veya dil tercihleri)
Video veya ses içeriklerinin sorunsuz biçimde oynatılabilmesini sağlamak için saklanan çerezler.
 
Belirli bazı çerezler hakkındaki ayrıntıları web sayfasının "gizlilik ayarları" altında bulabilirsiniz.

5.3.2 Analitik çerezler 

Kullanıcılarımızın kullanıcı davranışlarını (örneğin tıkladığı banner'ları, yaptığı aramaları) kaydetmek ve istatistiksel olarak değerlendirmek için analitik çerezler kullanıyoruz.
 
Belirli bazı çerezler hakkındaki ayrıntıları web sayfasının "gizlilik ayarları" altında bulabilirsiniz.
 

6 Web analizi

Online hizmetlerimizin kullanımına dair istatistiksel bilgiler sayesinde hizmetleri daha kullanıcı dostu hale getirmek, aralık ölçümleri yapmak ve pazar araştırmaları yürütmek mümkün olmaktadır.
 
Bu amaçla, bu bölümde tanımlanan web analiz araçlarını kullanıyoruz.
 
Analitik çerezler kullanarak veya Günlük dosyaları değerlendirmeleri ile bu araçlarda oluşturulan kullanım profilleri, kişisel veriler ile bir araya getirilmez. Bu araçlar ya kullanıcı IP adreslerini kullanmaz ya da topladıktan hemen sonra IP adreslerini kısaltır.
 
Araç satıcıları verileri sadece bizim direktiflerimize uygun olarak işlerler, kendi amaçlarına göre işleyemezler.
 
Aşağıda her bir araç satıcısının bilgilerini ve ilgili aracın veri toplamasını ve işlemesini nasıl engelleyebileceğinizi bulacaksınız.
Opt-out çerezler kullanan araçlarla ilgili olarak, opt-out işleminin sadece ilgili cihaz veya tarayıcı için geçerli olduğuna dikkat çekmek isteriz. Birden çok terminal cihazı veya tarayıcı kullanıyorsanız, kullanılan her cihazda ve her tarayıcıda opt-out seçeneğini belirlemelisiniz. 
 
Bunun haricinde, çerez kullanımını tamamen devre dışı bırakarak kullanım profilleri oluşturulmasını engelleyebilirsiniz. Lütfen bkz. bölüm Çerezlerin devre dışı bırakılması ve silinmesi.

6.1 Webtrends

WebTrends hizmeti WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, ABD tarafından sağlanmaktadır. 
Aşağıdaki linke tıklayarak verilerinizin toplanması veya işlenmesi konusunda opt-out seçeneğini kullanabilirsiniz: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Harici linkler

Online hizmetlerimiz üçüncü tarafların internet sayfalarına yönelik linkler içerebilir – bu sayfaların sağlayıcıları bizimle ilişkili değildir. Linke tıkladığınızda, üçüncü taraf linkine tıklandığında iletilen olası kişisel verilerin (linkin yerleştirildiği sitenin URL'si veya IP adresi gibi) toplanması, işlenmesi ve kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığı gibi üçüncü tarafların davranışları da doğal olarak kontrolümüz dışındadır. Üçüncü tarafların kişisel verileri işlemesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
 

8 Güvenlik 

Çalışanlarımız ve bizim adımıza hizmet sağlayan şirketler gizliliği koruma ve veri gizliliği kanunlarına uyma sorumluluğu altındadır.
 
Uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak ve tarafımızdan yönetilen kişisel verilerinizi özellikle de istem dışı veya yasa dışı biçimde imha, manipülasyon, kaybolma, değiştirme veya yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişim gibi risklerden korumak için tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojideki gelişime göre sürekli olarak geliştirilmektedir.
 

9 Kullanıcı hakları

Haklarınızı kullanmak için lütfen İletişim içinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanınız. Böylece kim olduğunuzu benzersiz biçimde belirleyebiliriz.
 
Bilgi ve erişim hakkı:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda bizden teyit alabilir ve kişisel verilerinize erişebilirsiniz. 
 
Düzeltme ve silme hakkı: 
Yanlış kişisel verilerinizi tarafımızdan gereksiz biçimde geciktirilmeden düzeltme hakkına sahipsiniz. İşleme amaçları da dikkate alınarak eksik kişisel verilerinizi ek bir beyanda bulunarak tamamlama hakkına sahipsiniz.
 
Bu, yasal saklama süresine tabi olan veya muhasebe ya da faturalama için gerekli olan bilgiler için geçerli değildir. Ancak bu verilere erişim gerekli değilse verilerin işlenmesi sınırlanır (bkz. aşağıda).
 
İşlemenin sınırlandırılması:
Yasal gereklilikler yerine getirilmişse verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep edebilirsiniz.
 
Veri işlemeye itiraz:
İstediğiniz zaman tarafımızdan yapılan veri işlemeye itiraz etme hakkınız mevcuttur. Sizin çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüğünüzü aşan veya hukuki taleplerin tesis edilmesi, uygulanması veya savunulması amacıyla gelecekteki işlemelere dair kanıtlanabilir nedenler sağlamak için yasal gereklilikler olmadığı sürece kişisel verileriniz artık işlenmeyecektir.
 
Onayın geri alınması:
Verilerinizin işlenmesi için onay verdiyseniz, bu onayı hemen geçerli olmak şartıyla istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Onayı kaldırmanızdan önceki veri işlemelerin yasallığı bu durumdan etkilenmez.

9.1 Veri taşınabilirliği

Bize sağladığınız verileri yapılandırılmış, yaygın biçimde kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta veya - teknik olarak mümkünse – almayı ya da üçüncü bir tarafa aktarmamızı talep edebilirsiniz.

9.2 Denetim mercilerine şikayet hakkı:

Denetleyici mercilere şikayette bulunma hakkınız mevcuttur. İkamet ettiğiniz yerden veya ikamet ettiğiniz ülkeden sorumlu denetim mercisine başvurabileceğiniz gibi, bizden sorumlu olan denetleyici merciye de başvurabilirsiniz. 
 
Yetkili merci:
 
Veri gizliliği ve bilgi hürriyeti resmi temsilcisi
 
Adres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Almanya
 
Posta adresi:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Almanya
 
Telefon: +49 711 615541-0
Faks: +49 711 615541-15 
 

10 Veri gizliliği notunda değişiklikler

Teknik gelişmeler dolayısıyla güvenlik ve veri gizliliği önlemlerini değiştirme hakkımız saklıdır. Böylesi durumlarda veri gizliliği notumuza da uygun biçimde değiştireceğiz. Bu nedenle lütfen veri gizliliği notumuzun güncel versiyonunun değişebileceğine dikkat ediniz.
 

11 İletişim

Bizimle iletişim kurmak isterseniz ilgili adresi İşletmeci bölümünde bulabilirsiniz.
 
Haklarınızı kullanmak için, veri gizliliği ihlalleri durumunda ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin şikayetleriniz için veri gizliliği resmi sorumlumuz ile iletişime geçmenizi öneririz:
Mr.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Almanya
 
Geçerlilik tarihi: 11.04.2018