Bosch Automotive katalog

 

Ansvarig för webbsidor som tillhör Robert Bosch GmbH

 

Namn och adress
Robert Bosch GmbH

Automotive Aftermarket

Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe

Tyskland

 

Styrelseledamöter
Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Michael Bolle, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Peter Tyroller

 

Din kontakt på Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 400 409 90
Huvudkontor
+49 711 811-0

 

Register
Registrerande domstol: Distriktsdomstol Stuttgart HRB 14000

 

Organisationsnummer
DE811128135

 

 

Tvistlösning på nätet (ODR)

Information om tvistlösning på nätet (ODR): Den Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning på nätet. Denna plattform syftar till att underlätta tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsförpliktelser vid köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi deltar inte i tvistlösning utanför domstol vid skiljenämnder för konsumenter. 

 

Juridisk information Bosch Group (Bosch) 

 

© Copyright

Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och filmer samt hur dessa har arrangerats på Boschs webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Boschs webbplatser kan även innehålla bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

 

Varumärkesinformation

Om inget annat anges gäller att samtliga varumärken som återfinns på Boschs webbplatser skyddas av varumärkeslagstiftning. Detta gäller särskilt Boschs varumärken, märkskyltar, företagslogotyper och emblem. De varumärken och designelement som används på våra webbplatser utgör immateriella rättigheter som tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.

 

Licensinformation

De immateriella rättigheter som återfinns på Boschs webbplats, som patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade. Denna webbplats beviljar inte licens för utnyttjande av immateriella rättigheter som tillhör företag i Bosch-koncernen (Bosch) eller tredje part.