Bosch Automotive Catalog

Iskanje izdelka

Vnesite 10-mestno številko za naročanje BOSCH.
Za zamenjavo več neznanih znakov lahko uporabite * (nadomestni znak), za posamezni znak pa ? (vprašaj), npr.: 0120*.
Vnesite najmanj 7 znakov pred iskanjem.

Vnesite tipsko oznako Bosch, številko SB/KSN/WVA, HKB, FMSI oz. oznako standarda.
Za zamenjavo več neznanih znakov lahko uporabite * (nadomestni znak), za posamezni znak pa ? (vprašaj), npr.: 3?K*.

Vnesite številko proizvajalca motornega vozila/proizvajalca dela.
Za zamenjavo več neznanih znakov lahko uporabite * (nadomestni znak), za posamezni znak pa ? (vprašaj), npr.: AR*4?2.