Katalóg Bosch Automotive

Zodpovedná spoločnosť za internetové stránky spoločnosti Robert Bosch GmbH

 

Meno a adresa
Robert Bosch GmbH

Automotive Aftermarket

Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe

Nemecko

 

Členovia predstavenstva
Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Michael Bolle, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Peter Tyroller

 

Kontakty na spoločnosť Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990
Centrála spoločnosti
+49 711 811-0

 

Registrácia
Registrový súd: Okresný súd Stuttgart HRB 14000

 

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
DE811128135

 

 

Online dispute resolution (ODR)

Informácie o riešení sporov online (ODR): Európska komisia ponúka platformu na riešenie online sporov. Táto platforma je určená na uľahčenie mimosúdneho urovnania sporov týkajúcich sa zmluvných povinností v zmluvách o predaji a službách online.

Platformu nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezúčastňujeme sa mimosúdnych sporov pred spotrebiteľskými arbitrážnymi orgánmi. 

 

 

Právna poznámka Bosch Group (Bosch)

 

© Copyright

 

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach spoločnosti Bosch sú chránené autorskými právami a inými obchodnými ochrannými právami. Obsah týchto webových stránok sa nesmie kopírovať, šíriť, meniť alebo sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely. Okrem toho niektoré webové stránky spoločnosti Bosch obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretích strán.

 

Informácie o ochranných známkach

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webových stránkach spoločnosti Bosch sú chránené zákonom o ochranných známkach. Platí to najmä pre značky spoločnosti Bosch, menovky, firemné logá a emblémy. Značky a dizajnové prvky použité na našich stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Robert Bosch GmbH, Nemecko.

 

Informácie o licencii

Duševné vlastníctvo obsiahnuté na webovej stránke spoločnosti Bosch, ako sú patenty, ochranné známky a autorské práva, je chránené. Táto webová stránka neposkytuje licenciu na využívanie duševného vlastníctva spoločností skupiny Bosch Group (Bosch) alebo tretích strán.