Katalog Bosch Automotive

Wyszukiwanie produktu

Podaj 10-cyfrowy numer katalogowy BOSCH.
Kilka nieznanych znaków można zastąpić znakiem * (symbol zastępczy), a pojedyncze znaki znakiem ? (znak zapytania) Przykład: 0120*.
Wprowadź co najmniej 7 znaków przed rozpoczęciem wyszukiwania.

Wprowadź numer typu Bosch, numer SB / KSN / WVA, HKB, FMSI lub numer normy.
Kilka nieznanych znaków można zastąpić znakiem * (symbol zastępczy), a pojedyncze znaki znakiem ? (znak zapytania) Przykład: 3?K*.

Podaj numer producenta pojazdu/producenta części.
Kilka nieznanych znaków można zastąpić znakiem * (symbol zastępczy), a pojedyncze znaki znakiem ? (znak zapytania) Przykład: AR*4?2.