Katalog Bosch Automotive

 

Osoba odpowiedzialna za strony internetowe Robert Bosch GmbH

 

Nazwa i adres
Robert Bosch GmbH

Automotive Aftermarket

Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe

Niemcy

 

Członkowie zarządu
Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Michael Bolle, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Peter Tyroller

 

Osoba kontaktowa w Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990
Siedziba spółki
+49 711 811-0

 

Wpisy do rejestru
Sąd rejestracyjny: Sąd rejonowy Stuttgart HRB 14000

 

Numer identyfikacji podatkowej
DE811128135

 

 

Rozwiązywanie sporów internetowych (ODR)

Informacje na temat rozwiązywania sporów internetowych (ODR): Komisja Europejska oferuje platformę do rozwiązywania sporów internetowych. Platforma ta ma na celu ułatwienie pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań zawartych w umowach sprzedaży i usług internetowych.

Platforma dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nie uczestniczymy w pozasądowych postępowaniach przed organami arbitrażu konsumenckiego. 

 

 

Nota prawna Bosch Group (Bosch) 

 

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych spółki Bosch są chronione prawem autorskim oraz innymi handlowymi prawami ochronnymi. Treści tych stron internetowych nie można kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim do celów komercyjnych. Dodatkowo niektóre strony Bosch zawierają obrazy podlegające prawom autorskim należącym do osób trzecich.

 

Informacje o znaku towarowym

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Bosch chronione są prawem o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek Bosch, tabliczek znamionowych, logotypów spółki oraz emblematów. Marki i elementy wzornictwa wykorzystane na naszych stronach stanowią własność intelektualną niemieckiej spółki Robert Bosch GmbH.

 

Informacje o licencji

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej spółki Bosch, taka jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystanie własności intelektualnej spółek z Grupy Bosch (Bosch) lub osób trzecich.