Bosch Automotive Catalog

Produktsøk

Tast inn det 10-sifrede BOSCH bestillingsnummer.
Flere ukjente tegn kan erstattes ved * (plassholder) og enkelte tegn ved ? (spørsmålstegn) eksempel: 0120*.
Angi minst 7 tegn før du søker.

Tast inn Bosch-typeformel, SB-/KSN-/WVA nummer, HKB, FMSI eller normbetegnelse.
Flere ukjente tegn kan erstattes ved * (plassholder) og enkelte tegn ved ? (spørsmålstegn) eksempel: 3?K*.

Tast inn nummeret til kjøretøyprodusenten/delprodusenten.
Flere ukjente tegn kan erstattes ved * (plassholder) og enkelte tegn ved ? (spørsmålstegn) eksempel: AR*4?2.