Bosch Automotive Catalog

Personvernerklæring

1 Datavernerklæring

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (heretter kalt «Bosch» eller «vi» eller «oss») ønsker deg velkommen til våre internettsider og mobilapplikasjoner (med fellesbetegnelsen «Online-tilbud»). Vi takker for din interesse for selskapet vårt og produktene våre.
 

2 Bosch respekterer din privatsfære

Vi er svært opptatt av å beskytte din privatsfære ved all behandling av personopplysninger, og vi tar sikkerheten til alle forretningsdata svært alvorlig. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du besøker våre online-tilbud, med konfidensialitet og alltid i samsvar med lovbestemte forskrifter.
 
Datavern og informasjonssikkerhet er en del av vår bedriftspolitikk.
 

3 Kontroller

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket er kontrolleren som har ansvaret for behandlingen av dataene dine; unntakene er oppsummert i denne datavernerklæringen.
 
Våre kontaktdetaljer er som følger:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Tyskland
 
Ansvarlig fagavdeling: AA/SCE 
Telefon: +49 721 942 0 (spør etter AA/SCE via sentralbordet)
 

4 Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger

4.1 Datakategorier som behandles

Følgende datakategorier behandles:
Kommunikasjonsdata (IP-adresse)
Søkehistorikk for brukeren (se informasjonskapsler)
Statistikkdata for webanalyse (se informasjonskapsler og webtrender)

4.2 Prinsipper

Personopplysninger består av all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontraktstamdata, kontraktsfakturerings- og betalingsdata, som er uttrykk for en persons identitet.
Vi samler bare inn, behandler og bruker personopplysninger (inkludert IP-adresser) når dette enten har et rettsgrunnlag eller du har samtykket i behandling eller bruk av personopplysninger i det aktuelle tilfellet, for eksempel gjennom registrering.

4.3 Formål med behandlingen og rettsgrunnlag

Både vi og tjenestetilbyderne som utfører oppdrag for oss, behandler dine personopplysninger for følgende behandlingsformål:
 

4.3.1 Levere online-tilbudene

Rettsgrunnlag: 
Samtykket du gir i forbindelse med merknaden om informasjonskapsler for bruk av Bosch Automotive Catalog, henholdsvis eCat-internkontroll.

4.3.2 Utbedring av tjenesteavbrudd, samt av sikkerhetsgrunner.

Rettsgrunnlag: 
Oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser angående datasikkerhet og berettiget interesse når det gjelder å utbedre serviceavbrudd, samt beskyttelse av våre tilbud.

4.3.3 Sikre og forsvare våre rettigheter

Rettsgrunnlag: 
Berettiget interesse fra vår side for å sikre og forsvare våre rettigheter. 

4.4 Loggfiler

Hver gang du bruker internett, overfører nettleseren din bestemte opplysninger, som vi lagrer i såkalte loggfiler. 
 
Vi lagrer loggfilene en kort periode for å fastlegge tjenesteavbrudd og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å undersøke angrepsforsøk) og sletter dem etterpå. Loggfiler som det er nødvendig å oppbevare videre for bevisformål, er unntatt fra sletting til den aktuelle hendelsen er løst, og kan avhengig av saken, bli videresendt til etterforskende myndigheter.
Loggfiler brukes også til analyseformål (uten IP-adresse eller uten fullstendig IP-adresse). Se også modulen Webanalyse.
I loggfiler lagres særlig følgende informasjon:
IP-adresse (internet protocol address) for sluttenheten som brukes til å få tilgang til online-tilbudet
Dato og klokkeslett samt varighet for henting av data
Navn på tjenestetilbyderen som ble brukt for å få tilgang til online-tilbudet
http-statuskode (f.eks. «Forespørsel vellykket» eller «Fant ikke forespurt fil»)
Datamengden som overføres
Internettadressen til nettstedet som online-tilbudet ble åpnet fra (såkalt opprinnelses-URL eller referent-URL)
Operativsystem og informasjon om nettleseren som ble brukt, inkludert installerte tillegg (f.eks. Flash Player)
Navn på filene eller informasjonen som ble åpnet

4.5 Barn

Dette online-tilbudet er ikke beregnet for barn under 16 år.

4.6 Dataoverføring

4.6.1 Dataoverføring til andre kontrollere

I prinsippet sendes dine personopplysninger bare til andre kontrollere dersom dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsbetingelser, eller dersom vi selv, eller en tredjepart, har en legitim interesse i dataoverføringen, eller dersom du har gitt ditt samtykke. Du finner detaljer om rettsgrunnlag i avsnittet - Formål med behandlingen og rettsgrunnlag. Tredjeparter kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen. 
Når data overføres til tredjeparter ut fra berettiget interesse, forklares dette i denne datavernerklæringen. 
 
I tillegg kan data overføres til andre kontrollere når vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemte forskrifter eller påtvungne administrative eller rettslige ordrer.

4.6.2 Tjenestetilbyder (generelt)

Vi trekker inn eksterne tjenestetilbydere til oppgaver som salgs- og markedsføringstjenester, kontraktadministrasjon, betalingshåndtering, programmering, data-hosting og telefontjenester. Vi har valgt disse tjenestetilbyderne med omhu og overvåker dem regelmessig, særlig med hensyn til deres omhyggelige behandling og beskyttelse av dataene de lagrer. Alle tjenestetilbyderne er forpliktet til å overholde konfidensialitet og følge lover og forskrifter. Tjenestetilbydere kan også være andre selskaper i Bosch-gruppen.

4.7 Overføring til mottakere utenfor EØS

Det kan forekomme at vi overfører personopplysninger til mottakere utenfor EØS, til såkalte tredjeland. 
 
I slike tilfeller sikrer vi før overføringen at dataene enten har et egnet databeskyttelsesnivå (f.eks. ut fra en tilstrekkelighetsvurdering for det aktuelle landet fra EU-kommisjonen, eller ut fra avtaler basert på såkalte EU-modellklausuler med mottakeren) eller at du har samtykket i overføringen.
Du har rett til å motta en oversikt over tredjelandsmottakere og en kopi av de spesifikke avtalte bestemmelsene som sikrer et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå. For dette formålet bruker du erklæringene som er satt opp i Kontakt-avsnittet.

4.8 Lagringstid, oppbevaringsplikt

I prinsippet lagrer vi dataene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre online-tilbud og tilkoblede tjenester, eller så lenge vi har en berettiget interesse av å lagre dataene (vi kan f.eks. fremdeles ha berettiget interesse i markedsføring per post etter at våre kontraktsforpliktelser er oppfylt). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine, med unntak av data vi er forpliktet til å lagre for å kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser (på grunn av oppbevaringsplikt i forbindelse med skatte- og forretningslover er vi for eksempel nødt til å ha dokumenter som kontrakter og fakturaer tilgjengelige i en bestemt tidsrom).
 
Logget IP-adresse:
Den automatiske slettingen skjer etter en kort periode, forutsatt at det ikke foretas undersøkelser på grunn av forstyrrelser eller angrep på nettsiden, eller beskyttelse og forsvar av rettighetene til Robert Bosch GmbH er berørt, eller offisielle ordrer krever at vi oppbevarer dataene.
En kortform av IP-adressen (anonymisert), der ingen forbindelse til den anropte datamaskinen er mulig, brukes i webanalyser for å forbedre online-tilbudet vårt (se avsnittet Webanalyse).
 
Øktinformasjonskapsler:
Øktinformasjonskapsler slettes når du har lukket nettleseren din.
 
Permanente informasjonskapsler:
I enkelte tilfeller slettes informasjonskapslene etter 12 måneder.
 

5 Bruk av informasjonskapsler

5.1 Generelt

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du åpner et online-tilbud. Hvis du åpner dette online-tilbudet en annen gang, sender nettleseren din innholdet i informasjonskapslene tilbake til den respektive selgeren, og på denne måten kan sluttenheten identifiseres på nytt. Lesing av informasjonskapsler gir oss mulighet til å utforme online-tilbudene våre optimalt og gjør det lettere for deg å bruke dem.

5.2 Deaktivering og sletting av informasjonskapsler

Når du besøker våre internettsider, åpnes et popup-vindu der du blir spurt om du vil tillate informasjonskapslene som ligger på siden vår, eller om du ønsker å deaktivere dem i innstillingene.
 
Hvis du ønsker å blokkere informasjonskapsler, har nettleseren din en informasjonskapsel for avvisning. Denne informasjonskapselen brukes bare til å gjennomføre din avvisning. Deaktivering av informasjonskapsler kan deaktivere spesifikke funksjoner på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at av tekniske grunner vil en avvisning av informasjonskapsler bare gjelde for den aktuelle nettleseren. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller en annen sluttenhet, må du avvise dem på nytt. 
 
Den valgte innstillingen gjelder ikke informasjonskapsler som plasseres under et besøk på internettsidene til en tredjepart av andre tilbydere.
 
I nettleseren kan du når som helst slette alle informasjonskapsler. For å gjøre dette må du sjekke nettleserens hjelpefunksjoner. Dette kan imidlertid føre til at spesifikke funksjoner ikke lenger er tilgjengelige.
 
I tillegg kan du styre og deaktivere bruk av tredjeparts informasjonskapsler på følgende nettside:
Ettersom vi ikke driver dette nettstedet, er vi ikke ansvarlige for og kan ikke påvirke innholdet og tilgjengeligheten her.

5.3 Oversikt over informasjonskapslene vi bruker

I dette avsnittet finner du en oversikt over informasjonskapslene vi bruker.

5.3.1 Absolutt nødvendige informasjonskapsler 

Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for å kunne levere våre online-tilbud på en sikker måte. Denne kategorien omfatter blant annet: 
Informasjonskapsler som identifiserer eller autentiserer våre brukere
Informasjonskapsler som midlertidig lagrer enkelte inndata fra brukeren (f.eks. innholdet i en handlevogn eller et nettbasert skjema)
Informasjonskapsler som lagrer bestemte brukerpreferanser (f.eks. søke- eller språkinnstillinger)
Informasjonskapsler som lagrer data for å sikre problemfri avspilling av video- eller lydinnhold.
Detaljer om bestemte informasjonskapsler finner du under «personverninnstillinger» for nettstedet.

5.3.2 Analytiske informasjonskapsler 

Vi bruker analytiske informasjonskapsler til å registrere bruksatferden (f.eks. bannere som klikkes på, innlagt søkespørring) til brukerne våre for å kunne evaluere den statistisk.
Detaljer om bestemte informasjonskapsler finner du under «personverninnstillinger» for nettstedet.
 

6 Webanalyse

Vi trenger statistisk informasjon om bruken av våre online-tilbud for å utforme dem slik at de blir mer brukervennlige, for å utføre rekkeviddemålinger og markedsforskning.
 
Til dette formålet bruker vi analyseverktøyene som beskrives i dette avsnittet.
 
Bruksprofilene som opprettes av disse verktøyene ved anvendelse av Analytiske informasjonskapsler eller ved å evaluere Loggfiler, sammenholdes ikke med personopplysninger. Verktøyene benytter enten ikke bruker-IP-adresser i det hele tatt eller forkorter dem straks de er samlet inn.
 
Analyseverktøytilbyderne behandler bare data som prosessorer underlagt våre direktiver og ikke for egne formål.
 
Nedenfor finner du informasjon om hver enkelt analyseverktøytilbyder og hvordan du kan avvise innsamling og behandling av data av verktøyet.
Vær oppmerksom på at når det gjelder verktøy som bruker avvisningsinformasjonskapsler, er avvisningsfunksjonen knyttet til den spesifikke enheten eller nettleseren. Hvis du bruker flere sluttenheter eller nettlesere, må du gjenta avvisningen for alle enhetene og i hver nettleser du benytter. 
 
Utover dette kan du unngå oppretting av bruksprofiler gjennom generell deaktivering av bruk av informasjonskapsler. Se avsnittet Deaktivering og sletting av informasjonskapsler.

6.1 Webtrends

WebTrends leveres av WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
Du kan nekte innsamling eller behandling av dataene dine ved å avvise dette verktøyet ved å klikke på følgende kobling: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Eksterne koblinger

Våre online-tilbud kan inneholde koblinger til tredjeparts internettsider – av tilbydere som ikke er knyttet til oss. Etter at du har klikket på koblingen, har vi ingen innvirkning på innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som kan overføres ved å klikke på tredjeparts kobling (slik som IP-adresse eller URL for nettstedet der koblingen ligger) ettersom atferden til tredjeparter naturlig nok er utenfor vår kontroll. Vi påtar oss intet ansvar for tredjeparters behandling av personopplysninger.
 

8 Sikkerhet 

Våre ansatte og selskapene som leverer tjenester på våre vegne, er forpliktet til konfidensialitet og til å overholde gjeldende datavernlover.
 
Vi tar alle nødvendige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå og beskytte dataene dine som administreres av oss, særlig mot faren for utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulering, tap, endring, uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.
 

9 Brukerrettigheter

For å hevde dine rettigheter må du bruke informasjonen som er angitt i Kontakt. Når du gjør dette, må du sørge for at en entydig identifikasjon av din person er mulig.
 
Rett til informasjon og tilgang:
Du har rett til å motta bekreftelse fra oss om dine personopplysninger behandles eller ikke, og hvis dette er tilfelle, har du rett til tilgang til dine personopplysninger. 
 
Rett til korrigering og sletting: 
Du har rett til å få foretatt korrigering av unøyaktige personopplysninger om deg selv uten utilbørlig forsinkelse fra oss. Ut fra formålene med behandlingen har du rett til å få ufullstendige personopplysninger supplert, inkludert ved å levere en tilleggserklæring.
 
Dette gjelder ikke data som er nødvendig for fakturerings- og regnskapsformål eller som er underlagt en lovbestemt oppbevaringsplikt. Hvis tilgangen til slike data ikke er nødvendig, er imidlertid behandlingen begrenset (se nedenfor).
Begrensning av behandling:
Du har rett til å be om – i den grad lovbestemte krav er oppfylt – begrensning av behandlingen av dataene dine.
 
Innsigelse mot databehandling:
Du har rett til å nekte databehandling av oss når som helst. Vi vil ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan vise til oppfyllelse av juridiske krav som dokumenterbare årsaker for videre behandling, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og frihet, eller behandlingen er for formålet å anlegge, utøve eller forsvare rettskrav.
 
Tilbaketrekking av samtykke:
Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dataene dine, har du rett til å tilbakekalle dette samtykket med øyeblikkelig virkning. Lovligheten av databehandling før din tilbaketrekking forblir uendret.

9.1 Dataoverførbarhet

Du har rett til å motta data du har gitt oss, i et strukturert, vanlig maskinlesbart format eller – hvis teknisk gjennomførbart – å kreve at vi overfører disse dataene til en tredjepart.

9.2 Klagerett i forhold til tilsynsmyndighet:

Du har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Du kan henvende deg til en ansvarlig tilsynsmyndighet på ditt bosted eller i ditt land eller til en ansvarlig tilsynsmyndighet for oss. 
 
Dette er:
 
Statlig kommissær for datavern og informasjonsfrihet
 
Adresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Tyskland
 
Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tyskland
 
Telefon: +49 711 615541-0
Faks: +49 711 615541-15 
 

10 Endringer i datavernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og dataverntiltak hvis dette kreves på grunn av den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre vår datavernerklæring tilsvarende. Pass derfor på at du har den nyeste versjonen av vår datavernerklæring, for den kan bli endret.
 

11 Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som står i avsnittet Kontroller.
 
For sikre dine rettigheter, ved brudd på datavernet og for forslag og klager angående behandlingen av dine personopplysninger anbefaler vi at du tar kontakt med vår gruppekommisjonær for datavern:
Hr.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Tyskland
 
Utgitt dato: 11.04.2018