Bosch Automotive Catalog

Datu konfidencialitātes paziņojums

1 Datu aizsardzības paziņojums

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (turpmāk tekstā “Bosch”, “mēs” vai “mūs”) sveic ar ienākšanu mūsu tīmekļa vietnēs un mobilajās lietojumprogrammās (kopā dēvētas par “tiešsaistes piedāvājumiem”). Pateicamies par izrādīto interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu izstrādājumiem.
 

2 Bosch ciena jūsu konfidencialitāti

Mums ir ārkārtīgi svarīga jūsu konfidencialitātes aizsardzība personas datu apstrādes gaitā, kā arī visu uzņēmējdarbības datu drošība. Personas datus, kas savākti, kamēr jūs apmeklējāt mūsu tiešsaistes pakalpojumus, apstrādājam konfidenciāli un saskaņā ar tiesisko regulējumu.
 
Datu aizsardzība un informācijas drošība ir uzņēmuma politikas daļa.
 

3 Atbildīgais par datu apstrādi

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket ir atbildīga par jūsu datu apstrādi, izņēmumi norādīti šajā datu aizsardzības paziņojumā.
 
Mūsu kontaktinformācija ir šāda:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Vācija
 
Atbildīgā nodaļa: AA/SCE 
tālrunis: +49 721 942 0 (izmantojot tālruņa komutatoru, jautājiet pēc AA/SCE)
 

4 Personas datu vākšana, apstrāde un lietošana

4.1 Apstrādāto datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:
savienojuma dati (IP adrese);
lietotāja meklēšanas vēsture (skatīt Sīkfaili);
tīmekļa analīzes statistikas dati (skatīt Sīkfaili un Webtrends).

4.2 Principi

Personas datus veido visa informācija, kas saistīta ar kādu identificētu vai identificējamu fizisko personu, proti, vārdi, adreses, tālruņa numuri, e-pasta adreses, līgumu pamatdati, līgumu grāmatvedības un maksājumu dati u. c., kas pauž personas identitāti.
Vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir vai nu tiesisks pamats, vai arī, piemēram, reģistrējoties, esat sniedzis savu atļauju apstrādāt vai lietot savus personas datus saistībā ar šo jautājumu.

4.3 Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs, tāpat kā mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji, apstrādājam jūsu personas datus turpinājumā norādītajos apstrādes nolūkos.

4.3.1 Tiešsaistes piedāvājumu nodrošināšana

Tiesiskais pamats: 
jūsu paustā piekrišana sīkfailu paziņojumā Bosch automobiļu kataloga (Automotive Catalog) lietošanai, attiecībā uz tiešsaistes kataloga (eCat) iekšēju verifikāciju.

4.3.2 Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršana, kā arī drošības apsvērumi

Tiesiskais pamats: 
mūsu tiesisko saistību izpilde datu drošības un pamatotas intereses īstenošanā saistībā ar pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanu, kā arī saistībā ar mūsu piedāvājumu aizsardzību.

4.3.3 Mūsu tiesību nodrošināšana un aizstāvība

Tiesiskais pamats: 
mūsu pamatotās intereses saistībā ar mūsu tiesību nodrošināšanu un aizstāvību. 

4.4 Žurnālfaili

Katru reizi, kad izmantojat internetu, jūsu pārlūks pārraida noteiktu informāciju, kuru glabājam tā dēvētajos žurnālfailos. 
 
ĪŠos žurnālfailus glabājam neilgu laiku, lai noteiktu pakalpojumu sniegšanas pārtraukumus, kā arī drošības apsvērumu labad (piemēram, lai izmeklētu uzbrukuma mēģinājumus), un pēc tam tos dzēšam. Žurnālfaili, kuri jāsaglabā kā pierādījums, netiek izdzēsti, līdz attiecīgais incidents ir noskaidrots, un atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti izmeklētājiestādēm.
Žurnālfailus izmanto arī analīzes nolūkos (bez IP adreses vai bez pilnīgas IP adreses). Skatīt arī moduli Tīmekļa analīze.
Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:
IP adrese (interneta protokola adrese) galaierīcei, kuru izmanto, lai piekļūtu tiešsaistes piedāvājumam;
datu lietošanas datums, laiks un ilgums;
tā pakalpojuma sniedzēja nosaukums, kurš tika izmantots, lai piekļūtu tiešsaistes piedāvājumam;
http statusa kods (piemēram, “Pieprasījums izdevās” vai “Pieprasītais fails nav atrasts”);
pārsūtīto datu daudzums;
tās tīmekļa vietnes adrese, no kuras piekļūts tiešsaistes piedāvājumam (tā dēvētais izcelsmes vietrādis URL vai nosūtītājs vietrādis URL);
operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot instalētās pievienojumprogrammas (piemēram, Flash Player);
failu vai informācijas nosaukums, kurai piekļūts.

4.5 Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

4.6 Datu pārsūtīšana

4.6.1 Datu pārsūtīšana citām atbildīgajām personām par datu apstrādi

Galvenokārt jūsu personas dati tiek pārsūtīti citām atbildīgajām personām par datu apstrādi tikai tad, ja tas nepieciešams līgumsaistību izpildē vai tad, ja mums pašiem vai trešajai pusei ir pamatotas intereses datu pārsūtīšanā vai ja esat sniedzis savu atļauju. Plašāku informāciju par tiesisko pamatu varat atrast sadaļā Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats. Trešās puses var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. 
Kad pamatojums datu pārsūtīšanai trešajām pusēm ir pamatota interese, tas ir paskaidrots šajā datu aizsardzības paziņojumā. 
 
Turklāt dati var tikt pārsūtīti citām atbildīgajām personām par datu apstrādi, kad tas ir mūsu pienākums tiesiska regulējuma vai izpildāma administratīva vai tiesas rīkojuma dēļ.

4.6.2 Pakalpojuma sniedzējs (vispārīgi)

Ārējus pakalpojumu sniedzējus iesaistām uzdevumu veikšanai tādās jomās kā pārdošanas un tirgvedības pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu apstrāde, programmēšana, datu uzturēšana un palīdzības dienesta pakalpojumi. Esam rūpīgi izvēlējušies šos pakalpojumu sniedzējus un regulāri uzraugām tos, īpaši attiecībā uz rūpīgu viņu glabāto datu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti un ievērot tiesību noteikumus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.7 Pārsūtīšana saņēmējiem ārpus EEZ

Varam pārsūtīt personas datus saņēmējiem, kas atrodas ārpus EEZ, tā dēvētajās trešajās valstīs. 
 
Šādos gadījumos pirms pārsūtīšanas nodrošinām vai nu to, ka datu saņēmējs nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni (piemēram, pateicoties Eiropas Komisijas lēmumam par atbilstību attiecīgajai valstij vai pateicoties līgumam, kas noslēgts ar saņēmēju, pamatojoties uz tā dēvētajām ES parauga klauzulām), vai arī to, ka esat sniedzis datu pārsūtīšanas atļaujui.
 
Jums ir tiesības saņemt trešo valstu saņēmēju pārskatu un to noteikumu eksemplāru, par kādiem noslēgta speciāla vienošanās, nodrošinot atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Šajā nolūkā skatīt sadaļā Kontaktinformācija norādīto informāciju.

4.8 Glabāšanas ilgums, saglabāšanas termiņi

Galvenokārt jūsu datus glabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu tiešsaistes piedāvājumus un saistītos pakalpojumus, vai tik ilgi, cik mums ir pamatotas datu glabāšanas intereses (piemēram, mums varētu būt pamatotas intereses tirgvedībai pa pastu pēc mūsu līgumsaistību izpildes). Visos citos gadījumos dzēsīsim jūsu personas datus, izņemot tos datus, kas mums jāglabā, lai īstenotu savas tiesiskās saistības (piemēram, saglabāšanas termiņu dēļ, kādi jāievēro saskaņā ar nodokļu un tirdzniecības kodeksiem, mums noteiktu laiku jāglabā tādi dokumenti kā līgumi un pavadzīmes).
 
Žurnalēta IP adrese:
automātiska dzēšana notiek pēc īsa laika posma, ja nav radušies vaicājumi saistībā ar traucējumiem vai uzbrukumiem tīmekļa lapai, ja nav ietekmēta Robert Bosch GmbH tiesību aizsardzība vai ja nav oficiālu rīkojumu glabāt šos datus.
Saīsināta IP adrese (anonimizēta), ar kuru nav iespējams noteikt nekādu saistību ar izsaukumdatoru, tiek izmantota tīmekļa analīzē, lai uzlabotu savu tiešsaistes piedāvājumu (skatīt sadaļu Tīmekļa analīze).
 
Sesijas sīkfaili:
sesijas sīkfaili tiks dzēsti pēc tam, kad aizvērsiet pārlūku.
 
Pastāvīgie sīkfaili:
Noteiktos gadījumos sīkfaili tiek dzēsti pēc 12 mēnešiem.
 

5 Sīkfailu lietošana

5.1 Vispārīgi

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek saglabāti jūsu datorā, piekļūstot tiešsaistes piedāvājumam. Ja vēl kādu reizi piekļūstat tiešsaistes piedāvājumam, jūsu pārlūks nosūta sīkfailu saturu atpakaļ attiecīgajam pārdevējam un tādējādi ļauj atkārtoti identificēt galaierīci . Sīkfailu lasīšana ļauj mums optimāli izstrādāt savus tiešsaistes piedāvājumus tā, lai jums būtu vieglāk tos lietot.

5.2 Sīkfailu deaktivizēšana un dzēšana

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, sīkdatņu slāņa uznirstošajā logā jums tiks vaicāts, vai vēlaties atļaut sīkfailus, kuri iestatīti mūsu vietnē, vai arī vēlaties tos deaktivizēt iestatījumos.
 
Ja izvēlēsieties bloķēt sīkfailus, jūsu pārlūkā tiks iestatīts atteikuma sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai jūsu atteikuma piešķiršanas nolūkam. Sīkfailu deaktivizēšana var atspējot atsevišķas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas. Ņemiet vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ atteikuma sīkfailu var iestatīt tikai konkrētajam pārlūkam. Ja dzēšat sīkfailus vai izmantojat citu galaierīci, jums vēlreiz jāveic atteikšanās. 
 
Preferences iestatījums neattiecas uz sīkfailiem, kurus iestatījuši citi pakalpojumu sniedzēji, kamēr apmeklējāt trešo pušu tīmekļa vietnes.
 
Jūsu pārlūks ļauj jums dzēst sīkfailus jebkurā laikā. Lai to izdarītu, skatiet sava pārlūka palīdzības funkcijas. Taču tādā gadījumā atsevišķas funkcijas var nebūt vairs pieejamas.
 
Turklāt varat pārvaldīt un deaktivizēt trešo pušu sīkfailu lietojumu šajā tīmekļa vietnē:
Tā kā neesam šīs tīmekļa vietnes īpašnieki, nespējam ietekmēt tās saturu un pieejamību un neesam atbildīgi par to.

5.3 Mūsu izmantoto sīkfailu pārskats

Šajā sadaļā atrodams mūsu izmantoto sīkfailu pārskats.

5.3.1 Noteikti nepieciešami sīkfaili 

Daži sīkfaili ir nepieciešami, lai sniegtu mūsu tiešsaistes pakalpojumus drošā veidā. Šajā kategorijā iekļauti šādi sīkfaili, piemēram: 
sīkfaili, kas identificē vai autentificē mūsu pakalpojumu lietotājus;
sīkfaili, kas īslaicīgi glabā noteiktus lietotāja ievadītus datus, piemēram, iepirkumu groza vai tiešsaistes veidlapas saturs);
sīkfaili, kas glabā noteiktas lietotāja izvēles (piemēram, meklēšanu vai valodas iestatījumus);
sīkfaili, kas glabā datus, lai nodrošinātu nevainojamu video vai audio satura atskaņošanu.
 
Informāciju par atsevišķiem sīkfailiem varat atrast tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma iestatījumi”.

5.3.2 Analīzes sīkfaili 

Izmantojam analīzes sīkfailus, lai reģistrētu mūsu pakalpojumu lietotāju uzvedību (piemēram, uz kurām reklāmjoslām tiek klikšķināts, kādi vaicājumi tiek ievadīti) un lai to statistiski izvērtētu.
 
Informāciju par atsevišķiem sīkfailiem varat atrast tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma iestatījumi”.
 

6 Tīmekļa analīze

Mums nepieciešama statistiska informācija par savu tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, lai izstrādātu tos vēl lietotājdraudzīgākus, lai veiktu diapazona mērījumus un tirgus izpēti.
 
Šajā nolūkā izmantojam šajā sadaļā aplūkotos tīmekļa analīzes rīkus.
 
Lietošanas profili, kuri izveidoti ar šiem rīkiem, izmantojot Analīzes sīkfaili vai novērtējot Žurnālfaili, netiek saistīti ar personas datiem. Rīki neizmanto IP adreses vispār vai saīsina tās nekavējoties pēc to savākšanas.
 
Rīku pārdevēji apstrādā datus, tikai vadoties no mūsu norādījumiem, nevis savu pašu mērķu labad.
 
Turpmāk noskaidrojiet informāciju par katru rīku pārdevēju un to, kā varat iebilst pret jūsu datu vākšanu un apstrādi, ko veic šis rīks.
Ņemiet vērā, ka rīkos, kuri izmanto atteikumu sīkfailus, atteikšanās funkcija attiecas tikai uz atsevišķu ierīci vai pārlūku. Ja izmantojat vairākas galaierīces vai tīmekļa pārlūkus, atteikšanās jāveic katrā ierīcē un ar katru izmantoto pārlūku. 
 
Turklāt varat izvairīties no lietošanas profilu izveides, deaktivizējot sīkfailu izmantošanu vispār. Skatīt sadaļu Sīkfailu deaktivizēšana un dzēšana.

6.1 Webtrends

WebTrends izstrādāja WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, ASV. 
Varat iebilst pret savu datu vākšanu un apstrādi, izmantojot atteikšanās iespēju, noklikšķinot uz šīs saites: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Ārējas saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājumos var būt saites uz trešo pušu lapām, kuru nodrošinātāji nav saistīti ar mums. Noklikšķinot uz šādas saites, nevaram ietekmēt to personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, kas, iespējams, pārraidīti, noklikšķinot uz trešās puses saites (piemēram, IP adrese vai tās vietnes vietrāža URL, kurā atrodas saite), jo trešo pušu rīcība, saprotams, nav mūsu pārziņā. Neuzņemamies atbildību par trešo pušu veikto personas datu apstrādi.
 

8 Drošība 

Mūsu darbiniekiem un uzņēmumiem, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus, ir pienākums ievērot konfidencialitāti un atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.
 
Veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni un aizsargātu jūsu datus, kurus pārvaldām, īpaši pret netīšas vai nelikumīgas iznīcināšanas, grozīšanas, zaudēšanas, maiņas vai nepilnvarotas atklāšanas vai nepilnvarotas piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi nepārtraukti tiek uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.
 

9 Lietotāja tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, izmantojiet sadaļā Kontaktinformācija esošo informāciju. To darot, nodrošiniet, ka iespējama nekļūdīga jūsu personas identificēšana.
 
Tiesības uz informāciju un piekļuvi:
jums ir tiesības iegūt informāciju no mums par to, vai tiek vai netiek veikta jūsu personas datu apstrāde; ja apstrāde tiek veikta, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem. 
 
Tiesības veikt korekciju un dzēšanu: 
jums ir tiesības uz neprecīzu savu personas datu labošanu bez nepamatotas kavēšanās no mūsu puses. Ņemot vērā apstrādes mērķus, jums ir tiesības uz nepilnīgu datu papildināšanu, ieskaitot papildu paziņojuma iesniegšanu.
 
Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu sagatavošanas vai grāmatvedības nolūkā vai kas pakļauti tiesību aktos noteiktajam saglabāšanas termiņam. Tomēr, ja piekļuve šādiem datiem nav nepieciešama, to apstrāde ir ierobežota (skatīt turpinājumā).
 
Apstrādes ierobežošana:
jums ir tiesības pieprasīt – cik lielā mērā tas atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām – savu datu apstrādes ierobežošanu.
 
Iebilšana pret datu apstrādi:
jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret to, ka apstrādājam datus. Mēs vairs neapstrādāsim šos personas datus, ja vien tas nebūs jāveic saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu pierādāmus iemeslus turpmākai apstrādei, kas pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvības vai tiesisku prasījumu iesniegšanasi, īstenošanas vai aizstāvības nolūkāi.
 
Piekrišanas atsaukšana:
ja piekritāt savu datu apstrādei, jums ir tiesības atsaukt šo piekrišanu, un šis atsaukums stājas spēkā nekavējoties. Datu apstrādes tiesiskums līdz atsaukuma brīdim paliek nemainīgs.

9.1 Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tas ir tehniski iespējams – pieprasīt, lai pārsūtām tos kādai trešajai pusei.

9.2 Tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei:

jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei. Jūs varat vērsties uzraugošajā iestādē pēc savas dzīvesvietas piekritības vai arī uzraugošajā iestādē, kuras piekritībā atrodamies mēs. 
 
Proti:
 
State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Valsts datu aizsardzības un informācijas brīvības komisārs)
 
Adrese:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Vācija
 
Pasta adrese:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Vācija
 
Tālrunis: +49 711 615541-0
Fakss: +49 711 615541-15 
 

10 Izmaiņas datu aizsardzības paziņojumā

Mēs paturam tiesības mainīt savus drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskas attīstības dēļ. Tādos gadījumos attiecīgi mainīsim datu aizsardzības paziņojumu. Tāpēc ņemiet vērā pašreizējās datu aizsardzības paziņojuma versijas datumu, jo tas var mainīties.
 

11 Kontaktinformācija

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet sadaļā Atbildīgais par datu apstrādi norādīto adresi.
 
Lai īstenotu jūsu tiesības, ja noticis datu aizsardzības pārkāpums, kā arī ar ieteikumiem un sūdzībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, iesakām vērsties pie mūsu grupas atbildīgās personas datu aizsardzības jomā.
 
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Vācija
 
Spēkā stāšanās datums: 11.04.2018.