Bosch Automotive Catalog

Duomenų privatumo pranešimas

1 Duomenų apsaugos pranešimas

„Robert Bosch GmbH“, „Automotive Aftermarket“ (toliau – „Bosch“ ara mes) sveikina jus apsilankius internetiniuose puslapiuose arba mobiliesiems skirtose programose (kartu – „Pasiūlymai internetu“). Dėkojame, kad domitės mūsų įmone ir mūsų produkcija.

2 „Bosch“ gerbia jūsų privatumą

Apdorodami jūsų asmeninius duomenis mes labai rūpinamės jūsų privatumo apsauga ir taip pat rūpinamės visų verslo duomenų saugumu. Asmeninius duomenis, kuriuos surinkome jums peržiūrint mūsų internetinius pasiūlymus, tvarkome konfidencialiai ir vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais.
 
Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra įtrauktas į mūsų korporacijos politiką.
 

3 Kontrolierius

„Robert Bosch GmbH“, „Automotive Aftermarket“ yra kontrolierius, atsakingas už jūsų duomenų apdorojimą; išimtys yra nurodytos šiame duomenų apsaugos pranešime.
 
Kontaktinė informacija:
„Robert Bosch GmbH“
„Automotive Aftermarket“
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Vokietija
 
Atsakingas naudotojų skyrius: AA/SCE 
Telefonas: +49 721 942 0 (telefono komutatoriaus prašyti AA/SCE)
 

4 Asmeninių duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas

4.1 Apdorojamų duomenų kategorijos

Apdorojamos šios duomenų kategorijos:
Komunikacijos duomenys (IP adresas)
Naudotojo paieškos istorija (žr. slapukus)
Žiniatinklio analizės statistiniai duomenys (žr. slapukus ir „Webtrends“)

4.2 Principai

Asmeninius duomenis sudaro visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu; tai apima, pvz., vardus, adresus, telefonų numerius, el. pašto adresus, pagrindinius sutartinius duomenis, sutartinius atsiskaitymus ir mokėjimo duomenis, kurie yra asmens tapatybės išraiška.
Mes renkame, apdorojame ir naudojame asmeninius duomenis (įskaitant IP adresus) tik kai tam yra teisinis pagrindas arba, jei jūs sutinkate, kad rinktume ir apdorotume susijusius asmeninius duomenis, pvz., panaudojant registraciją.

4.3 Apdorojimo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai jūsų asmeninius duomenis apdorojame šiais toliau nurodytais tikslais:
 

4.3.1 Teikdami pasiūlymus internetu

Teisinis pagrindas. 
Jūs davėte sutikimą per slapukų pranešimą naudojantis „Bosch Automotive Catalog“, atitinkamu „eCat“ vidiniu patvirtinimu.
 

4.3.2 Spręsdami paslaugų sutrikimus ir siekdami užtikrinti saugumą.

Teisinis pagrindas. 
Teisinių įsipareigojimų įgyvendinimas užtikrinant duomenų saugą ir teisėtas interesas spręsti paslaugų teikimo sutrikimus, taip pat mūsų pasiūlymų apsauga.
 

4.3.3 Mūsų teisių saugumo užtikrinimas ir ginimas

Teisinis pagrindas. 
Teisėtas mūsų interesas užtikrinti ir ginti savo teises. 
 

4.4 Žurnalo failai

Kiekvieną kartą, kai naudojate internetą, jūsų naršyklė perduoda tam tikrą informaciją, kurią mes išsaugome žurnalų failuose. 
 
Žurnalų failus saugome trumpą laiką, kad galėtume nustatyti paslaugų sutrikimus ir siekdami užtikrinti saugumą (pvz., ištirti atakų bandymus), o tada juos ištriname. Žurnalų failai, kurie turi būti išsaugoti kaip įrodymai, neištrinami, kol neišsprendžiama problema ir, atsižvelgiant į situaciją, gali būti perduoti tyrimus atliekančioms institucijoms.
Žurnalų failai taip pat naudojami analizei (be IP adreso arba be viso IP adreso). Taip pat žr. modulį Žiniatinklio analizė.
Žurnalų failuose paprastai išsaugoma ši informacija:
Galinio įrenginio, kuris naudojamas peržiūrint pasiūlymą internetu, IP adresas (interneto protokolo adresas)
Data ir laikas, taip pat duomenų atkūrimo trukmė
Paslaugos teikėjo, kuriuo buvo pasinaudota peržiūrinti pasiūlymą internetu, pavadinimas
http būsenos kodas (pvz., „užklausa sėkminga“ arba „pageidaujamas failas nerastas“)
Perduotų duomenų kiekis
Svetainės, per kurią buvo peržiūrėtas internetinis pasiūlymas, internetinis adresas (pradinis URL arba persiuntimo URL)
Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant įdiegtus plėtinius (pvz., „Flash Player“)
Failų arba ieškotos informacijos pavadinimas
 

4.5 Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems nei 16 metų vaikams.

4.6 Duomenų perdavimas

4.6.1 Duomenų perdavimas kitiems valdytojams

Paprastai jūsų asmeniniai duomenys kitiems duomenų valdytojams perduodami tik tuo atveju, kai tai būtina įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus, arba kai mes ar trečioji šalis turi teisėtą pagrindą perduoti duomenis, arba kai duodate savo sutikimą. Išsamią teisinę informaciją rasite skyriuje Apdorojimo tikslai ir teisinis pagrindas. Trečiosios šalys gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės. 
Kai duomenys trečiosioms šalims perduodami turint pateisinamą interesą, tai paaiškinama šiame duomenų apsaugos pranešime. 
 
Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems valdytojams, kai tai daryti įpareigoja įstatymai arba privalomi administraciniai ar teisminiai sprendimai.
 

4.6.2 Paslaugų teikėjas (bendroji informacija)

Tokiems darbams, kaip pardavimai, rinkodara, sutarčių valdymas, mokėjimų tvarkymas, programavimas, duomenų priegloba ir karštosios linijos paslauga, mes naudojame išorinius paslaugų teikėjus. Mes rūpestingai atsirinkome šiuos paslaugų teikėjus ir reguliariai juos tikriname, ypač tai, kaip stropiai jie tvarko ir apsaugo duomenis, kuriuos jie saugo. Vis paslaugų teikėjai yra įsipareigoję saugoti konfidencialumą ir laikytis galiojančių įstatymų. Paslaugų teikėjai taip pat gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės.

4.7 Perdavimas gavėjams už EEE ribų

Asmeninius duomenis galime perduoti gavėjams, esantiems už EEE ribų, taip vadinamose trečiosiose šalyse. 
 
Tokiais atvejais, prieš perduodami duomenis mes įsitikiname, kad duomenų gavėjas užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (pvz., Europos Komisijos sprendimas dėl konkrečios šalies atitikimo arba susitarimas su gavėju pagrįstas taip vadinamu ES modeliu) arba, kad jūs davėte sutikimą perduoti.
 
Jūs turite teisę gauti trečiųjų šalių gavėjų apžvalgą ir sutartų sąlygų, užtikrinančių atitinkamą duomenų apsaugą, kopiją. Šiam tikslui pasinaudokite pranešimais skyriuje Kontaktai.

4.8 Saugojimo, laikymo laikotarpio trukmė

Paprastai jūsų duomenis saugome tol, kol jie mums reikalingi teikiant internetinius pasiūlymus ir kitas susijusias paslaugas ir kol turime teisėtą interesą saugoti šiuos duomenis (pvz., galime turėti teisėtą interesą pašto rinkodarai po to, kai įgyvendinome savo sutartinius įsipareigojimus). Visais kitais atvejais jūsų asmeninius duomenis ištriname, išskyrus duomenis, kuriuos turime saugoti, kad galėtume įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus (pvz., dėl laikymo laikotarpių taikant mokesčių ir komercijos kodus, mes privalome išsaugot dokumentus, tokius kaip sutartys ir sąskaitos, tam tikrą laikotarpį).
 
Prisijungimo IP adresas.
Automatinis ištrynimas atliekamas praėjus neilgam laikotarpiui, jei nepateikiamos užklausos dėl trukdžių arba tinklalapio atakų, jei tai neturi poveikio „Robert Bosch GmbH“ teisių apsaugai ir gynimui, arba jei saugoti šiuos duomenis mūsų neįpareigoja oficialūs įsakymai.
Trumpesnė IP adreso forma (anonimizuota), kuri nebeturi ryšio su kompiuteriu, naudojama atliekant žiniatinklio analizę ir siekiant tobulinti mūsų internetinius pasiūlymus (žr. skyrių Žiniatinklio analizė).
 
Sesijos slapukai.
Sesijos slapukai ištrinami, kai uždarote savo naršyklę.
 
Nuolatiniai slapukai.
Tam tikrais atvejais slapukai ištrinami po 12 mėn.
 

5 Slapukų naudojimas

5.1 Bendroji informacija

Slapukai – nedideli teksto failai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai peržiūrite internetinį pasiūlymą. Kai kitą kartą peržiūrite šį internetinį pasiūlymą, jūsų naršyklė išsiunčia slapuko turinį atitinkamam pardavėjui, kad būtų galima iš naujo identifikuoti galinį įrenginį. Skaitydami slapukus mes galime asmeniškai jums pritaikyti savo internetinius pasiūlymus, kad jūs galėtumėte lengviau jais pasinaudoti.

5.2 Slapukų išjungimas ir ištrynimas

Jums lankantis mūsų internetiniuose puslapiuose, iškylančiajame slapukų lange būsite paklausti, ar norite leisti slapukus, kurie yra nustatyti mūsų puslapyje, ar norite juos išjungti nustatymuose.
 
Jei nuspręsite blokuoti slapukus, jūsų naršyklėje nustatomas atsisakymo slapukas. Vienintelė šio slapuko paskirtis – nustatyti jūsų prieštaravimą. Išjungus slapukus gali būti išjungtos tam tikros mūsų internetinių puslapių funkcijos. Atkreipkite dėmesį, kad dėl techninių priežasčių, atsisakymo slapukas gali būti nustatytas tik tam tikroje naršyklėje. Jei jūs ištrinsite slapukus, naudosite kitą naršyklę arba kitą galutinį įrenginį, atsisakymą turėsite pateikti iš naujo. 
 
Pasirinktiniai nustatymai netaikomi slapukams, kurie nustatomi jums lankantis kitų teikėjų teikiamuose trečiųjų šalių internetiniuose puslapiuose.
 
Slapukus savo naršyklėje galite bet kada ištrinti. Jei norite tai padaryti, peržiūrėkite savo naršyklės žinyno funkcijas. Jei tai padarysite, kai kurios funkcijos gali būti nebepasiekiamos.
 
Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite tvarkyti ir išjungti apsilankę šioje svetainėje:
 
 
Mes netvarkome šios svetainės, todėl negalime būti atsakingi ir negalime daryti įtakos jos turiniui ir pasiekiamumui.
 

5.3 Mūsų naudojamų slapukų apžvalga

Šiame skyriuje rasite informaciją apie mūsų naudojamus slapukus.

5.3.1 Būtini slapukai 

Tam tikri slapukai yra būtini, kad galėtume saugiai pateikti savo internetinius pasiūlymus. Ši kategorija apima (pvz., 
slapukus, kurie identifikuoja arba autentifikuoja naudotojus
slapukus, kurie laikinai išsaugo tam tikrą naudotojo įvestį (pvz., pirkinių krepšelio arba internetinės formos turinį)
slapukus, kurie išsaugo tam tikrus naudotojo pasirinkimus (pvz., paieškas arba kalbos nustatymus)
slapukus, kurie išsaugo duomenis, kad būtų užtikrintas vaizdo arba garso turinio atkūrimas be trukdžių.
 
Daugiau informacijos apie tam tikrus slapukus galite rasti tinklalapio Privatumo nustatymuose.

5.3.2 Analizei skirti slapukai 

Mes naudojame analizei skirtus slapukus, kad įrašytume vartotojų elgesį (pvz., spustelėtos skelbimų reklamjuostės, pateiktos užklausos) ir kad galėtume tai įvertinti statistiškai.
 
Daugiau informacijos apie tam tikrus slapukus galite rasti tinklalapio Privatumo nustatymuose.
 

6 Žiniatinklio analizė

Mums reikia statistinės informacijos apie tai, kaip yra naudojami mūsų internetiniai pasiūlymai, kad galėtume juos padaryti patrauklesnius vartotojams, galėtume atlikti įvertinimus ir rinkos tyrimus.
 
Šiam tikslui naudojame žiniatinklio analizės įrankius, aprašomus šiame skyriuje.
 
Naudojimo profiliai, sukurti šiais įrankiais naudojant Analizei skirti slapukai arba įvertinant Žurnalo failai, nėra siejami su asmeniniais duomenimis. Įrankiai nenaudoja vartotojo IP adreso iš viso, arba sutrumpina jį iš karto, kai tik gauna.
 
Įrankio pardavėjai apdoroja duomenis tik kaip tvarkytojai, vadovaujantis mūsų direktyvomis ir nenaudoja jų savais tikslais.
 
Toliau pateikiame informaciją apie kiekvieną įrankio pardavėją ir tai, kaip galite nesutikti, kad įrankis rinktų ir apdorotų duomenis.
Atminkite, kad naudojant įrankius su atsisakymo slapukais, atsisakymo funkcija taikoma tik tam įrenginiui arba naršyklei. Jei naudojate kelis galutinius įrenginius arba naršykles, atsisakyti turite kiekviename įrenginyje ir naudodami kiekvieną naršyklę. 
 
Galite išvengti naudojimo profilių formavimo, jei bendrai išjungsite slapukų naudojimą. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje Slapukų išjungimas ir ištrynimas.

6.1 „Webtrends“

„WebTrends“ teikia „WebTrends Inc.“, 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, JAV. 
Galite prieštarauti, kad būtų renkami arba apdorojami jūsų duomenys; tam galite panaudoti atsisakymą spustelėdami šią nuorodą: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniuose pasiūlymuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių internetinius puslapius, kuriuos teikia su mumis nesusiję teikėjai. Jums spustelėjus nuorodą, mes negalime nustatyti, kaip bus renkami, apdorojami ir naudojami jūsų asmeniniai duomenys ir, galbūt, perduodami, spustelėjus trečiosios šalies nuorodą (pvz., IP adresas arba URL svetainės, kurioje yra nuoroda), nes mes neatsakome už trečiųjų šalių elgesį. Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių atliekamą duomenų apdorojimą.
 

8 Sauga 

Mūsų darbuotojai ir įmonės, teikiančios paslaugas mūsų vardu, įsipareigoja užtikrinti konfidencialumą ir laikytis duomenų apsaugos įstatymų.
 
Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume atitinkamą saugos lygį ir apsaugotume jūsų duomenis, kuriuos administruojame, nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, manipuliacijos, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba neteisėtos prieigos. Mes, atsižvelgdami į nuolat tobulėjančias technologijas, nuolat tobuliname ir saugos priemones.
 

9 Naudotojų teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokite Kontaktai pateiktą informaciją. Tai darydami užtikrinkite, kad būtų galimas nedviprasmiškas jūsų asmens identifikavimas.
 
Teisė į informaciją ir prieigą.
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą apie tai, ar jūsų asmeniniai duomenys yra apdorojami ir, jei taip, gauti prieigą prie savo asmeninių duomenų. 
 
Teisė koreguoti ir ištrinti. 
Jūs turite teisę reikalauti pataisyti su jumis susijusius netikslius asmeninius duomenis, be nepagrįsto delsimo iš mūsų pusės. Atsižvelgiant į apdorojimo tikslus, jūs turite teisę papildyti neišsamius duomenis, tai galima padaryti ir pateikiant papildomą pranešimą.
 
Tai netaikoma duomenims, kurie yra būtini pateikiant sąskaitas arba atsiskaitant, arba kurie tam tikrą laiką turi būti saugomi įstatymo nustatyta tvarka. Jei prieigos prie šių duomenų nereikia, jų apdorojimas yra apribojamas (žr. toliau).
 
Apdorojimo apribojimai.
Turite teisę reikalauti, kiek tai leidžia įstatymai, apriboti jūsų duomenų apdorojimą.
 
Prieštaravimas dėl duomenų apdorojimo.
Turite teisę bet kada paprieštarauti dėl mūsų atliekamo duomenų apdorojimo. Mes neapdorosime asmeninių duomenų, nebent įrodysime, kad laikomės teisinių reikalavimų, ir pateiksime įtikinamų tolesnio tvarkymo priežasčių, kurios yra svarbesnės nei jūsų interesai, teisės ir laisvės, arba kad galėtume nustatyti, taikyti arba ginti teisinius reikalavimus.
 
Sutikimo atšaukimas.
Jei sutinkate, kad jūsų duomenys būtų apdorojami, jūs turite teisę atšaukti šį sutikimą ir jis įsigalios iš karto. Duomenų apdorojimo teisėtumas iki jums atšaukiant išlieka nepakitęs.

9.1 Duomenų perdavimas

Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu, arba, jei tai įmanoma techniškai, reikalauti, kad mes šiuos duomenis perduotume trečiajai šaliai.

9.2 Teisė pateikti skundą prižiūrinčiajai institucijai.

Jūs turite teisę pateikti skundą prižiūrinčiajai institucijai. Jūs galite kreiptis į prižiūrinčiąją instituciją, kuri priklauso pagal jūsų gyvenamąją vietą arba šalį, arba galite kreiptis į už mus atsakingą prižiūrinčiąją instituciją. 
 
Tai:
 
Duomenų apsaugos ir informacijos laisvės valstybės komisaras
 
Adresas.
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Vokietija
 
Pašto adresas.
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Vokietija
 
Telefonas: +49 711 615541-0
Faksas: +49 711 615541-15 
 

10 Duomenų apsaugos pranešimo pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti savo saugos ir duomenų apsaugos priemones, jei tai bus būtina dėl techninių patobulinimų. Tokiais atvejais mes atitinkamai pakoreguosime savo duomenų apsaugos pranešimą. Susipažinkite su esamu mūsų duomenų apsaugos pranešimu, nes jis gali keistis.
 

11 Kontaktai

Jei norite su mumis susisiekti, mus rasite adresu, kuris nurodytas skyriuje Kontrolierius.
 
Jei norite pasinaudoti teisėmis dėl duomenų apsaugos pažeidimų, norite pateikti pasiūlymų ir nusiskundimų dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo, rekomenduojame kreiptis į mūsų grupės duomenų apsaugos komisarą:
P.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Vokietija
 
Įsigaliojimo data: 2018-04-11