Bosch Automotive katalógus

Adatvédelmi nyilatkozat

1 Adatvédelmi tájékoztató

A Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (a továbbiakban „Bosch” vagy „mi”) üdvözli Önt weboldalainak és mobilalkalmazásainak (együttesen „online ajánlatok”) használói között. Köszönjük érdeklődését cégünk és termékeink iránt.
 

2 A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adatának biztonságára. Az online ajánlataink megtekintése során gyűjtött személyes adatokat bizalmasan és csak a törvényi előírásokkal összhangban kezeljük.
 
Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.
 

3 Adatkezelő

Az adatkezelésért a Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket felel, a kivételeket a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
 
Kapcsolattartási adataink:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Németország
 
Felelős szervezeti egység: AA/SCE 
Telefon: +49 721 942 0 (tárcsázás után az automatán keresztül válassza az AA/SCE részleget)
 

4 Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

4.1 A kezelt adatok köre

Az adatkezelés az alábbi adatkategóriákra terjed ki:
Kommunikációs adatok (IP-cím)
A felhasználó keresési előzményei (lásd cookie-k)
A webelemzés alapjául szolgáló statisztikai adatok (lásd cookie-k és Webtrends)

4.2 Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes olyan információ, pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződéses törzsadatok, szerződéskötési és fizetési adatok, amelyek alapján egy személy azonosítható.
A személyes adatok (beleértve az IP-címeket is) gyűjtését, kezelését és használatát csak törvényes jogalap fennállása esetén végezzük, illetve akkor, ha pl. regisztrációval hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez vagy felhasználásához.

4.3 Adatkezelési célok és azok jogalapjai

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

4.3.1 Online ajánlatok nyújtása

Jogalap: 
A cookie-k használatára vonatkozó értesítés közbeni hozzájárulása a Bosch Automotive katalógus használatához, illetve az eCat Internal Verification.

4.3.2 Szolgáltatási zavarok megszüntetése céljából, valamint biztonsági okokból.

Jogalap: 
Az adatbiztonsághoz kapcsolódó jogi kötelezettségeink teljesítése és a szolgáltatási zavarok megoldásának jogos érdeke, valamint szolgáltatásaink védelme.

4.3.3 Jogaink gyakorlása és védelme céljából

Jogalap: 
Jogos érdekünk jogaink gyakorlása és védelme céljából. 

4.4 Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, a böngésző bizonyos információkat továbbít, amelyeket úgynevezett naplófájlokban tárolunk. 
 
A naplófájlokat rövid ideig tároljuk a szolgáltatási zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (például támadási kísérletek kivizsgálása), majd ezt követően töröljük őket. A bizonyítási célból megőrzendő naplófájlokat az adott incidens megoldásáig nem töröljük, és előfordulhat, hogy eseti döntés alapján átadjuk őket a nyomozó hatóságoknak.
A naplófájlok elemzési célra is használhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd a Webelemzés pontot is.
A naplófájlokban különösen az alábbi információk mentésére kerül sor:
Az online ajánlathoz való hozzáféréshez használt eszköz IP-címe (internetprotokoll-címe)
Az adatok lehívásának dátuma és időpontja, valamint időtartama
Az online ajánlathoz való hozzáféréshez igénybe vett szolgáltató neve
http állapotkód (például „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”)
Továbbított adatok mennyisége
Azon weboldal internetcíme, amelyről hozzáfértek az online ajánlathoz (úgynevezett származási URL vagy referrer URL)
Operációs rendszer és a használt internetes böngészővel kapcsolatos információk, beleértve a telepített bővítményeket (például Flash Player)
A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk neve

4.5 Gyermekek

Ez az online ajánlat nem a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket célozza meg.

4.6 Adattovábbítás

4.6.1 Adattovábbítás más adatkezelők számára

A személyes adatait alapesetben csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, amikor ez valamely szerződéses kötelezettség teljesítése miatt szükséges, illetve ha önmagunknak vagy egy harmadik félnek jogos érdeke fűződik az adattovábbításhoz, vagy ha Ön ehhez hozzájárult. A jogalapokra vonatkozó részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai pont alatt találhatók. További harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. 
Ha az adatok harmadik félnek történő továbbítása jogos érdek alapján történik, akkor azt a jelen adatvédelmi tájékoztató ismerteti. 
 
Előfordulhat továbbá, hogy az adatokat olyan esetben is továbbítjuk más adatkezelőknek, amikor erre törvényi előírások, illetve végrehajtható közigazgatási vagy bírósági végzések köteleznek minket.

4.6.2 Szolgáltatók (általánosságban)

Az alábbi feladatok esetében külső szolgáltatókat bízunk meg: értékesítési és marketingszolgáltatások, szerződéskezelés, fizetéskezelés, programozás, adattárhely és hotline szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen az általuk tárolt adatok gondos kezelése és védelme szempontjából. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. Szolgáltatók a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek.

4.7 Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is továbbíthatunk. 
 
Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodása alapján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.
 
Ön jogosult áttekintést kapni a harmadik országbeli címzettekről, valamint másolatot kapni az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről. E célból kérjük, vegye igénybe a Kapcsolat pontban tett nyilatkozatokat.

4.8 A tárolás időtartama, megőrzési időszakok

Az Ön adatait általában addig tároljuk, amíg erre az online ajánlataink és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükség van, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződéses kötelezettségeink teljesítését követően is jogos érdekünk fűződhet a postai úton végzett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek által előírt megőrzési időszakok tekintetében kötelesek vagyunk egyes dokumentumokat, pl. szerződéseket és számlákat bizonyos ideig megőrizni).
 
Naplózott IP-cím:
Az automatikus törlés rövid idő elteltével megy végbe, kivéve, ha működési zavarokra vagy a weboldal elleni támadásokra utaló értesítést kapunk, vagy sérül a Robert Bosch GmbH jogainak védelme, illetve ha a törvényi előírások miatt meg kell őriznünk az adatokat.
Az online ajánlatok (lásd a Webelemzés pontot) fejlesztésére szolgáló webelemzés során az IP-cím rövidített (és anonimizált) formáját használjuk, amelyből nem lehet következtetni a hozzáférő számítógépre.
 
Munkamenet cookie-k:
A munkamenet cookie-k a böngészője bezárásakor törlődnek.
 
Állandó cookie-k:
Bizonyos esetekben a cookie-k 12 hónap elteltével törlődnek.
 

5 A cookie-k használata

5.1 Általános tudnivalók

A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek egy online ajánlat megtekintésekor a számítógépén tárolódnak. Amennyiben az online ajánlatot egy másik alkalommal is megtekinti, a böngészője a cookie-k tartalmát visszaküldi az ajánlattévőnek, ami lehetővé teszi az eszköz újbóli azonosítását. A cookie-k értelmezése révén lehetővé válik számunkra, hogy az online ajánlatokat optimálisan alakítsuk ki az Ön számára, és Önnek is könnyebbé teszi azok használatát.

5.2 A cookie-k kikapcsolása és törlése

Amikor meglátogatja a weboldalainkat, a cookie-k használatára figyelmeztető előugró ablakban a weboldal megkérdezi Önt, hogy engedélyezi-e az oldalunkon beállított cookie-kat, vagy a beállításokban deaktiválni kívánja őket.
 
Ha a cookie-k blokkolása mellett dönt, akkor a böngészője egy „opt out” cookie-t fog beállítani. Ez a cookie kizárólag azt a célt szolgálja, hogy kifogását a számítógépéhez rendelje. A cookie-k kikapcsolása miatt előfordulhat, hogy weboldalaink bizonyos funkciói nem fognak működni. Felhívjuk a figyelmét, hogy műszaki okokból az „opt out” cookie csak a ténylegesen használt böngészőre vonatkozóan állítható be. Amennyiben Ön törli a cookie-kat, illetve másik böngészőt vagy eszközt használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a cookie-k használatát. 
 
A választott beállítás nem érvényes azokra a cookie-kra, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik félhez tartozó weboldalakon tett látogatása során helyeznek el.
 
A böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor törölje az összes cookie-t. Ehhez kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióját. Ez azonban azt eredményezheti, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.
 
Ön a harmadik felek által beállított cookie-kat az alábbi weboldalon is kezelheti és deaktiválhatja használatukat:
Mivel ezt a weboldalt nem mi működtetjük, nem vállalunk felelősséget érte, és nem tudjuk befolyásolni annak tartalmát, ill. rendelkezésre állását.

5.3 Az általunk használt cookie-k áttekintése

Ebben a pontban áttekintést nyújtunk az általunk használt cookie-król.

5.3.1 Feltétlenül szükséges cookie-k 

Bizonyos cookie-kra azért van szükség, hogy biztonságos módon nyújtsuk online ajánlatainkat. E kategóriába tartoznak pl.: 
A felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő cookie-k
Olyan cookie-k, amelyek átmenetileg a felhasználóra vonatkozó bizonyos adatokat mentenek el (pl. egy bevásárlókosár vagy egy online űrlap tartalma)
Olyan cookie-k, amelyek a felhasználó bizonyos preferenciáit tárolják (pl. keresési vagy nyelvi beállítások)
Olyan cookie-k, amelyek a videó- vagy audiotartalmak zavartalan lejátszásához szükséges adatokat tárolnak.
 
Bizonyos cookie-kkal kapcsolatban a weboldal „adatvédelmi beállítások” pontja alatt talál bővebb információt.

5.3.2 Elemzési célú cookie-k 

Elemzési célú cookie-kat a felhasználói viselkedés rögzítésére (pl. mely bannerekre klikkel, megadott keresési lekérdezések) és statisztikai értékelésére használunk.
 
Bizonyos cookie-kkal kapcsolatban a weboldal „adatvédelmi beállítások” pontja alatt talál bővebb információt.
 

6 Webelemzés

Az online ajánlataink felhasználóbarát kialakításához, illetve a kínálati felmérések és piackutatások elvégzéséhez statisztikai információkra van szükségünk.
 
E célból alkalmazzuk az ebben a pontban leírt webelemzési eszközöket.
 
Az Elemzési célú cookie-k felhasználásával vagy a Naplófájlok elemzésével ezen eszközök által létrehozott felhasználói profilok nem tartalmaznak személyes adatokat. Az eszközök vagy nem használják fel a felhasználók IP-címét, vagy begyűjtésük után azonnal lerövidítik őket.
 
Az eszközök értékesítői csak a mi irányelveink szerinti adatkezelőként kezelik az adatokat, nem pedig saját célra.
 
Az alábbiakban tájékoztatást talál az egyes eszközök értékesítőiről, valamint megtudhatja, hogy hogyan tud tiltakozni az eszköz által végzett adatgyűjtés és -kezelés ellen.
Az „opt out” cookie-kat alkalmazó eszközökkel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy az „opt out” funkció csak a ténylegesen használt eszközre vagy böngészőre vonatkozik. Amennyiben Ön több eszközt vagy böngészőt használ, Önnek minden eszközön és minden használt böngészőn jeleznie kell az „opt out” szándékot. 
 
Ezenkívül úgy is el tudja kerülni a felhasználói profilok létrehozását, hogy általános érvénnyel deaktiválja a cookie-k használatát. Lásd A cookie-k kikapcsolása és törlése pontot.

6.1 Webtrends

A WebTrends szolgáltatást a WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA nyújtja. 
Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud tiltakozni, hogy az alábbi linkre kattintással kiválasztja az „opt out” lehetőséget: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Külső hivatkozások

Online ajánlataink hozzánk nem kapcsolódó, harmadik félként működő szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A hivatkozásra való kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a kattintás következtében esetlegesen harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) gyűjtése, kezelése és felhasználása milyen módon valósul meg, mert a harmadik felek viselkedése természetesen hatáskörünkön kívül esik. Ezért az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért nem vállalunk felelősséget.
 

8 Biztonság 

Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatást nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.
 
Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak védelme érdekében különös tekintettel a következő kockázatokra: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés, manipulálás, elvesztés, módosítás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.
 

9 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Kérjük, hogy jogainak érvényesítéséhez használja a Kapcsolat pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.
 
A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult hozzáférni a személyes adataihoz. 
Helyesbítési és törlési jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.
 
Ez nem alkalmazható a számlázási vagy könyvelési célhoz szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, akkor a kezelésük korlátozott (lásd az alábbiakat).
 
Az adatkezelés korlátozása:
Amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek, Ön kérheti az adatkezelés korlátozását.
 
Tiltakozás az adatkezelés ellen:
Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az adatok általunk történő kezelése ellen. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, kivéve ha igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható és az Ön érdekein, jogain, szabadságjogain, valamint a jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutató indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek.
 
Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal visszavonni a hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

9.1 Adathordozhatóság

Ön jogosult az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

9.2 Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy a lakóhelye szerinti állam tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. 
 
E hatóság a következő:
 
Adatvédelemért és információszabadságért felelős állami tisztviselő
 
Cím:
Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Németország
 
Postacím:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Németország
 
Telefon: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15 
 

10 Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben ez a műszaki fejlesztések következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben az adatvédelmi tájékoztatónkat annak megfelelően módosítjuk. Kérjük ezért, hogy az esetleg módosulások miatt adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját vegye figyelembe.
 

11 Kapcsolat

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az Adatkezelő pontban megadott címen tegye.
 
Javasoljuk, hogy jogai érvényesítéséhez, adatvédelmi incidensek esetén, valamint személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel:
 
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Németország
 

Hatálybalépés napja: 2018.04.11.