Bosch Automotive katalog

 • KBA ključ (DE)
  Staro: br. ključa za 2
  Novo: Polje 2.1
  (proizvođački kod)
  Staro: br. ključa za 3
  Novo: Polje 2.2
  samo prve 3 pozicije
  Staro: Redak 32
  Novo: Polje B
  samo godina
 • Broj certifikata odobrenja (CH)
  Broj certifikata odobrenja
 • Tip Mine/CNIT br. (FR)
  Tip Mine/CNIT br.
 • Kentekenplaat (NL)
  Kentekenplaat
 • Nummerskylt (SE)
  Nummerskylt
 • Registarske pločice (DK)
  Registarske pločice
 • Registarske pločice (FI)
  Registarske pločice
 • Reg. broj (NO)
  Reg. broj
 • Registracijske tablice (IS)
  Leyfisveitandi Plate
 • Katashiki br. (JA)
  Katashiki br.