Bosch Automotive luettelo

Tietosuojalausunto

1 Tietosuojailmoitus

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (jäljempänä ”Bosch” tai ”me”) toivottaa sinut tervetulleeksi tutustumaan internet-sivuillemme ja mobiilisovelluksiimme (joihin viitataan yhdessä myös nimityksellä ”online-palvelut”). Kiitämme sinua yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.
 

2 Bosch kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojaaminen henkilötietojen käsittelyprosessien kaikissa vaiheissa sekä kaikkien liiketoimintaan liittyvien tietojen suojaaminen on meille tärkeää. Käsittelemme kaikkea online-palvelujamme käyttäessäsi keräämiämme henkilötietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan vastaavien lakimääräysten mukaisesti.
 
Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat osa yrityspolitiikkaamme.
 

3 Rekisterinpitäjä

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket on rekisterinpitäjä, joka vastaa tietojen käsittelystä, poikkeukset on selostettu tässä tietosuojailmoituksessa.
 
Yhteystietomme ovat:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Saksa
 
Vastuullinen käyttäjäosasto: AA/SCE 
Puhelin: +49 721 942 0 (pyydä puhelinkeskuksesta osastoa AA/SCE)
 

4 Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Käsittelemme seuraavien kategorioiden tietoja:
Kommunikaatiotiedot (IP-osoite)
Käyttäjän hakuhistoria (katso evästeet)
Tilastolliset tiedot verkkoanalyysia varten (katso evästeet ja Webtrends)

4.2 Periaatteet

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.
Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja (IP-osoitteet mukaan lukien) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttämiseen esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.3 Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Me sekä käyttämämme palveluntarjoajat, käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:
 

4.3.1 Online-palveluiden toimittaminen

Oikeusperusta: 
Evästeitä koskevan ilmoituksen hyväksyminen Bosch Automotive luettelon käyttämiseksi sekä käytetyn eCat-palvelun sisäinen vahvistus.

4.3.2 Palveluhäiriöiden korjaamiseksi sekä turvallisuussyistä.

Oikeusperusta: 
Tietoturvallisuuteen liittyvien oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen ja perusteltu kiinnostus palveluhäiriöiden korjaamiseen sekä tarjoustemme suojaamiseen.

4.3.3 Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

Oikeusperusta: 
Oikeutettu kiinnostus omasta puolestamme oikeuksiemme turvaamiseksi ja puolustamiseksi. 

4.4 Lokitiedostot

Joka kerta kun käytät internetiä, tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin. 
 
Tallennamme lokitiedostot lyhyeksi aikaa palveluhäiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) ja poistamme ne sitten. Lokitiedostot, joita on säilytettävä pidemmän aikaa todistetarkoituksia varten, erotetaan poistettavista, kunnes kyseinen tapaus on selvitetty ja ne voidaan yksittäisissä tapauksissa luovuttaa tutkiville viranomaisille.
Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin. Katso myös moduuli Verkkoanalyysi.
Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:
Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palvelua käytetään
Käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto
Sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty
http-tilan koodi (esim. ”Kysely onnistui” tai ”Haluttua tiedostoa ei löytynyt”)
Siirretty tietomäärä
Sen verkkosivuston internetosoite, jolta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL)
Käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot, mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Player)
Avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi

4.5 Lapset

Tätä online-palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

4.6 Tietojen välittäminen

4.6.1 Tietojen välittäminen muille rekisterinpitäjille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi muille rekisterinpitäjille ainoastaan, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, meillä tai kolmannella osapuolella on perusteltu tarve tietojen välittämiselle tai olet antanut siihen suostumuksesi. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löytyvät osiosta - Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmannet osapuolet voivat olla myös muita Bosch-konsernin yhtiöitä. 
Kun tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle perustellun tarpeen tapauksessa, se on selitetty tässä tietosuojailmoituksessa. 
 
Lisäksi tietoja voidaan välittää muille rekisterinpitäjille, kun meillä on velvollisuus tehdä niin lakimääräysten tai täytäntöönpanokelpoisten hallinnollisten tai oikeudellisten määräysten johdosta.

4.6.2 Palveluntarjoaja (yleistä)

Annamme ulkopuolisille palveluntarjoajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, sopimusten hallintaan, maksuliikenteeseen, ohjelmointiin, tietojen ylläpitoon ja hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntarjoajat huolella ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti sitä, että he käsittelevät ja suojaavat tallentamiaan tietoja huolellisesti. Kaikki palveluntarjoajat on velvoitettu luottamuksellisuuteen ja asiaankuuluvien lakimääräysten noudattamiseen. Palveluntarjoajat voivat olla myös muita Bosch-konsernin yhtiöitä.

4.7 Tietojen välittäminen ETA:n ulkopuolella oleville vastaanottajille

Voimme välittää henkilötietoja ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille niin kutsuttuihin kolmansiin maihin. 
 
Tällaisissa tapauksissa varmistamme ennen tietojen siirtämistä, että joko tietojen vastaanottaja tarjoaa riittävän tietosuojauksen (esim. sillä perusteella, että Euroopan komissio on katsonut kyseisen maan tietosuojan olevan riittävän tai vastaanottajan kanssa tehdään erillinen sopimus käyttäen EU:n mallisopimuslausekkeita) tai että olet hyväksynyt tietojen siirtämisen.
 
Sinulla on oikeus saada yleiskatsaus kolmansien maiden vastaanottajista ja kopio niistä nimenomaisesti sovituista säännöksistä, joilla varmistetaan asianmukainen tietosuojataso. Käänny tätä varten kohdassa Yhteydenotot ilmoitetun henkilön puoleen.

4.8 Tallennuksen kesto, säilytyksen määräajat

Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palveluidemme ja niihin liittyvien palveluiden toteuttaminen edellyttää tai niin kauan kuin meillä on perusteltu tarve niiden tallentamiselle (esim. meillä saattaa olla perusteltua tarvetta postimarkkinoinnille myös sopimusvelvoitteiden täyttämisen jälkeen). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilötietosi lukuun ottamatta tietoja, jotka meidän säilytettävä oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi (esim. vero- ja kauppalaeissa määrättyjen säilytysaikojen johdosta meidän on säilytettävä sopimusten ja laskujen kaltaisia asiakirjoja tietyn aikaa).
 
Kirjautunut IP-osoite:
Tiedot poistetaan lyhyen ajan kuluttua automaattisesti, jos ei ole ilmaantunut häiriöitä tai verkkosivustolle ei ole tapahtunut hyökkäystä tai Robert Bosch GmbH:n oikeuksien suojaaminen ja puolustaminen puoltaa niiden säilyttämistä tai viralliset määräykset pakottavat meidät säilyttämään tiedot.
IP-osoitteen lyhennettyä muotoa (anonymisoitua), josta ei voida muodostaa mitään yhteyttä kyseessä olevaan tietokoneeseen, käytetään verkkoanalyysitarkoituksiin online-palveluidemme parantamiseksi (katso osio Verkkoanalyysi).
 
Istuntoevästeet:
Istuntoevästeet poistetaan, kun suljet selaimesi.
 
Pysyvät evästeet:
Tietyissä tapauksissa evästeet poistetaan 12 kuukauden kuluttua.
 

5 Evästeiden käyttö

5.1 Yleistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi käyttäessäsi online-palveluitamme. Jos käytät online-palvelua toisen kerran, selaimesi lähettää evästeiden sisällön takaisin kyseiselle jälleenmyyjälle ja mahdollistaa näin päätelaitteen uudelleen tunnistamisen. Lukemalla evästeet pystymme suunnittelemaan online-palvelumme optimaalisesti tarpeitasi vastaavaksi ja tekemään niistä helppokäyttöisemmät.

5.2 Evästeiden poistaminen käytöstä ja poistaminen

Kun vierailet internet-sivustollamme, sinulta kysytään evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa, haluatko sallia sivuillemme asetetut evästeet vai haluatko poistaa ne käytöstä asetuksissa.
 
Jos päätät estää evästeiden käytön, selaimessasi otetaan käyttöön opt-out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston yhdistämiseen sinuun. Evästeiden käytöstä poistaminen voi poistaa internet-sivujen yksittäisiä toimintoja käytöstä. Ota huomioon, että opt-out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai päätelaitetta, opt-out-eväste on otettava uudelleen käyttöön. 
 
Preferenssiasetusta ei sovelleta evästeisiin, jotka asetetaan vieraillessasi muiden palveluntarjoajien tarjoamilla kolmansien osapuolten internet-sivustoilla.
 
Selaimesi mahdollistaa evästeiden poistamisen koska tahansa. Tee tämä selaimesi kohdasta Asetukset. Tästä voi kuitenkin olla seurauksena, että yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissä.
 
Lisäksi voit hallita kolmansien osapuolten evästeitä ja poistaa ne käytöstä seuraavalta verkkosivustolta:
Koska emme ylläpidä tätä verkkosivustoa, emme ole vastuussa sen sisällöstä ja saatavuudesta emmekä pysty vaikuttamaan niihin.
 

5.3 Yleiskatsaus käyttämistämme evästeistä

Tämä osio sisältää yleiskatsauksen käyttämistämme evästeistä.

5.3.1 Välttämättömät evästeet 

Tietyt evästeet ovat välttämättömiä, jotta voisimme tarjota online-palveluitamme turvallisella tavalla. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. seuraavat: 
Evästeet, jotka tunnistavat tai todentavat käyttäjämme
Evästeet, jotka tallentavat tilapäisesti tietyt käyttäjän syöttämät tiedot (esim. ostoskorin tai online-lomakkeen sisältö)
Evästeet, jotka tallentavat tietyt käyttäjän asetukset (esim. haku- tai kieliasetukset)
Evästeet, jotka tallentavat tietoja video- tai audiosisältöjen ongelmattoman toistamisen takaamiseksi.
 
Lisätietoa eri evästeistä löydät verkkosivuston kohdasta ”Tietosuoja-asetukset”.

5.3.2 Analyyttiset evästeet 

Käytämme analyyttisia evästeitä käyttäjiemme käyttötottumusten seuraamiseen (esim. käyttäjän napsauttamat mainosbannerit, syöttämät haut) sekä niiden tilastolliseen arviointiin.
 
Lisätietoa eri evästeistä löydät verkkosivuston kohdasta ”Tietosuoja-asetukset”.
 

6 Verkkoanalyysi

Tarvitsemme tilastollista tietoa online-palveluidemme käytöstä, jotta voimme kehittää palveluitamme käyttäjäystävällisemmiksi sekä tehdä tavoitettavuusmittauksia ja markkinatutkimusta.
 
Tähän tarkoitukseen käytämme tässä kappaleessa kuvattuja verkkoanalyysityökaluja.
 
Näillä työkaluilla analyyttisia evästeitä Analyyttiset evästeet käyttäen tai lokitiedostoja Lokitiedostot analysoiden luotuja käyttöprofiileja ei yhdistetä henkilötietoihin. Työkalut eivät joko käytä käyttäjien IP-osoitteita lainkaan tai ne lyhentävät ne heti keräämisen jälkeen.
 
Työkalujen tarjoajat käsittelevät tietoja vain tiedonkäsittelijöinä ohjeistuksemme mukaisesti eivätkä omiin tarkoituksiinsa.
 
Seuraavassa on tietoa jokaisen työkalun vastaavasta palveluntarjoajasta ja siitä, kuinka voit estää työkalua keräämästä ja käyttämästä tietoja.
Opt-Out-evästeitä käyttävien työkalujen yhteydessä on otettava huomioon, että opt-out-toiminto koskee vain kulloinkin käytettävää päätelaitetta ja selainta. Jos käytät useampia päätelaitteita tai selaimia, sinun on asettava opt-out-eväste jokaiseen yksittäiseen päätelaitteeseen ja jokaiseen käytettävään selaimeen. 
 
Lisäksi voit estää käyttöprofiilien muodostamisen kokonaan poistamalla evästeet kokonaan käytöstä. Katso tähän liittyen osio Evästeiden poistaminen käytöstä ja poistaminen.

6.1 Webtrends

WebTrends on WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA:n tarjoama palvelu. 
Voit estää tietojesi keräämisen tai käsittelyn käyttämällä opt-out-mahdollisuutta napsauttamalla seuraavaa linkkiä: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Ulkoiset linkit

Online-palvelumme saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten internet-sivustoille – joiden tarjoajat eivät liity meihin. Kun napsautat tällaista linkkiä, meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kolmannen osapuolen sivustolle johtavan linkin napsauttamisen seurauksena mahdollisesti välitettyjen henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön (kuten IP-osoite tai sen sivuston URL, jolla linkki oli), koska emme luonnollisesti pysty valvomaan kolmannen osapuolen toimintaa. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelystä.
 

8 Turvallisuus 

Työntekijämme ja yritykset, jotka tarjoavat palveluita puolestamme, ovat velvoitettuja salassapitoon sekä sovellettavien tietosuojalakien noudattamiseen.
 
Suoritamme kaikki vaadittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme asianmukaisen turvallisuustason ja suojataksemme tietojasi, joita hallinnoimme, erityisesti tahattoman tai luvattoman tuhoamisen, manipuloinnin, katoamisen, muuttamisen, luvattoman paljastamisen tai luvattoman käytön riskeiltä. Turvatoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen myötä.
 

9 Käyttäjän oikeudet

Jos haluat panna oikeutesi täytäntöön, käytä osiossa Yhteydenotot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.
 
Oikeus tietojen saamiseen ja pääsyyn omiin henkilötietoihin:
Sinulla on oikeus saada vahvistus meiltä siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos näin on, sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi. 
 
Oikeus korjauksiin ja poistamiseen: 
Voit vaatia meitä korjaamaan sinua koskevia virheellisiä henkilötietoja ilman kohtuutonta viivettä. Käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen sinulla on oikeus saada epätäydelliset henkilötietosi täydennetyksi, mukaan lukien täydentävän lausunnon antaminen.
 
Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksi pääsyä tällaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraava kohta).
 
Käsittelyn rajoitukset:
Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.
Tietojen käsittelyn kieltäminen:
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme lakisääteisten määräysten mukaisesti osoittaa käsittelyn jatkamiselle todistetut perusteet, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi painavammat tai sitä vaaditaan oikeusvaateiden vahvistamiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.
 
Suostumuksen peruminen:
Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

9.1 Tietojen siirrettävyys

Sinulla on oikeus saada tiedot, jotka olet antanut käyttöömme, jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa tai – jos se on teknisesti toteutettavissa – vaatimaan, että siirrämme nämä tiedot kolmannelle osapuolelle.

9.2 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:

Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden valvontaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista, tai meitä valvovan valvontaviranomaisen puoleen. 
 
Se on:
 
Valtakunnallinen tietosuojan ja tiedonvapauden valvontaviranomainen
 
Osoite:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Saksa
 
Postiosoite:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Saksa
 
Puhelin: +49 711 615541-0
Faksi: +49 711 615541-15 
 

10 Tietosuojailmoituksen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se on tarpeen teknisestä kehityksestä johtuen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojailmoitustamme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojailmoituksemme kulloisenkin version, koska se voi muuttua.
 

11 Yhteydenotot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä osiossa Rekisterinpitäjä ilmoitettua osoitetta.
 
Oikeuksiesi suojaamista, tietosuojan rikkomista sekä henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä ehdotuksia ja valituksia koskevissa asioissa suositamme, että käännyt konsernimme tietosuojavastaavan puoleen:
Herra
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Saksa
 
Päiväys: 11.04.2018