Κατάλογος της Bosch Automotive

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

1 Ενημέρωση για την προστασία δεδομένωνν

Η Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (εφεξής "Bosch" ή "Εμείς" ή "Εμάς") σας καλωσορίζει στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές (αναφέρονται μαζί και ως "Online προσφορές"). Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην εταιρεία και τα προϊόντα μας.
 

2 Η Bosch σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο

Η προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και η ασφάλεια όλων των επαγγελματικών δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημά μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώθηκαν κατά την επίσκεψή σας στις Online προσφορές μας με εμπιστευτικότητα και μόνο σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις.
 
Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική μας.
 

3 Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, οι εξαιρέσεις ορίζονται σε αυτήν την ανακοίνωση προστασίας δεδομένων.
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Germany
 
Υπεύθυνο τμήμα για τους χρήστες: AA/SCE 
Τηλέφωνο: +49 721 942 0 (ζητήστε το AA/SCE μέσω του τηλεφωνικού κέντρου)
 

4 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1 Επεξεργασμένες κατηγορίες δεδομένων

Οι εξής κατηγορίες δεδομένων έχουν υποστεί επεξεργασία:
Δεδομένα επικοινωνιών (διεύθυνση IP)
Ιστορικό αναζήτησης του χρήστη (βλέπε cookies)
Στατιστικά δεδομένα για ανάλυση web (βλέπε cookies και Webtrends)

4.2 Αρχές

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, η οποία περιλαμβάνει π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email, συμβατικά κύρια δεδομένα, λογιστική συμβάσεων και δεδομένα πληρωμών που αποτελούν έκφραση της ταυτότητας του προσώπου.
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει συμβατική νομική βάση ως προς αυτό ή εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία ή τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με αυτό το ζήτημα, π.χ. μέσω εγγραφής.

4.3 Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς, όπως και οι πάροχοι υπηρεσιών που προσλαμβάνονται από εμάς, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας:

4.3.1 Παροχή online προσφορών

Νομική βάση: 
H συγκατάθεση που δηλώνετε κατά την ανακοίνωση για cookie για τη χρήση του Bosch Automotive Catalog, η αντίστοιχη Εσωτερική επαλήθευση eCat.

4.3.2 Επίλυση διακοπών υπηρεσίας, καθώς και λόγοι ασφαλείας.

Νομική βάση: 
Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο του σκοπού της ασφάλειας των δεδομένων και εύλογο συμφέρον για την επίλυση των διακοπών υπηρεσίας, όπως και για την προστασία των προσφορών μας.

4.3.3 Διασφάλιση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας

Νομική βάση: 
Εύλογο συμφέρον εκ μέρους μας για τη διασφάλιση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. 

4.4 Αρχεία καταγραφής συμβάντων

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης μεταδίδει συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής συμβάντων. 
 
Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων για ένα σύντομο χρονικό διάστημα για τον καθορισμό των διακοπών υπηρεσίας και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για την εξιχνίαση προσπαθειών επίθεσης) και, στη συνέχεια, τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων που πρέπει να διατηρούνται για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από διαγραφή μέχρι την επίλυση του αντίστοιχου συμβάντος, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές διερεύνησης.
Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων χρησιμοποιούνται, επίσης, για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς τη διεύθυνση IP ή χωρίς ολόκληρη τη διεύθυνση IP). Βλέπε, επίσης, την ενότητα Ανάλυση web.
Στα αρχεία καταγραφής συμβάντων αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι εξής πληροφορίες:
Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Online προσφορά
Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια ανάκλησης των δεδομένων
Όνομα παρόχου υπηρεσίας που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στην Online προσφορά
Κωδικός κατάστασης http (π.χ., "Αίτημα επιτυχές" ή "Το αρχέιο που ζητήθηκε δεν βρέθηκε")
Όγκος δεδομένων που μεταφέρθηκαν
Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο έγινε πρόσβαση στην Online προσφορά (λεγόμενη URL προέλευσης ή URL αναφοράς)
Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ., Flash Player)
Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες αποκτήθηκε πρόσβαση

4.5 Παιδιά

Αυτή η Online προσφορά δεν ισχύει για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

4.6 Μεταφορά δεδομένων

4.6.1 Μεταφορά δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προωθούνται κατά βάση σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης ή εάν εμείς ή τρίτος έχουμε νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά δεδομένων ή εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας. Συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις νομικές βάσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα - Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις. Ως τρίτοι ενδέχεται να νοούνται και λοιπές εταιρείες του ομίλου Bosch. 
Όταν μεταφέρονται δεδομένα σε τρίτους με βάση εύλογο συμφέρον, αυτό επεξηγείται στην παρούσα ανακοίνωση προστασίας δεδομένων. 
 
Επιπλέον, ενδέχεται να μεταφερθούν δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας όταν οφείλουμε να το κάνουμε λόγω νόμιμων κανονισμών ή εκτελεστών δικαστικών ή διοικητικών εντολών.

4.6.2 Πάροχος υπηρεσιών (γενικά)

Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών εμπλέκονται σε έργα, όπως υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμός πληρωμών, προγραμματισμός, φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε σε τακτική βάση, ιδίως σε ό,τι αφορά τον συνετό χειρισμό και την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές διατάξεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και λοιπές εταιρείες του ομίλου Bosch.

4.7 Μεταφορά σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ

Ενδέχεται να μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ στις επονομαζόμενες τρίτες χώρες. 
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, πριν από τη μεταφορά διασφαλίζουμε είτε ότι ο αποδέκτης δεδομένων παρέχει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. λόγω απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντίστοιχη χώρα ή λόγω συμφωνίας που βασίζεται στις επονομαζόμενες πρότυπες ρήτρες της ΕΕ με τον αποδέκτη) είτε ότι έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά.
 
Έχετε δικαίωμα να λάβετε μια επισκόπηση των αποδεκτών τρίτων χωρών και ένα αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων διατάξεων που διασφαλίζουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις που υπάρχουν στην ενότητα Επικοινωνία .

4.8 Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται κατά βάση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να προσφέρουμε τις Online προσφορές μας και τις σχετικές υπηρεσίες ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε εύλογο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε εύλογο συμφέρον αναφορικά με το μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου, εκπληρώνοντας τις νόμιμες υποχρεώσεις μας). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τα δεδομένα που έχουμε υποχρέωση να αποθηκεύσουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. λόγω της περιόδου διατήρησης που ορίζουν οι κώδικες φορολογίας και εμπορίου είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε διαθέσιμα έγγραφα, όπως συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).
 
Καταγεγραμμένη διεύθυνση IP:
Η αυτόματη διαγραφή πραγματοποιείται έπειτα από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που δεν διεξάγεται έρευνα λόγω διακοπών ή επιθέσεων στην ιστοσελίδα ή στην περίπτωση που θίγεται η προστασία και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Robert Bosch GmbH ή στην περίπτωση που επίσημες εντολές μας υποχρεώνουν να διατηρήσουμε τα δεδομένα.
Στην ανάλυση web χρησιμοποιείται μια συντομευμένη μορφή της διεύθυνσης IP (ανωνυμοποιημένη), στην οποία δεν είναι δυνατή καμία συσχέτιση με τον καλούντα υπολογιστή, προκειμένου να βελτιώσουμε την Online προσφορά μας (βλέπε ενότητα Ανάλυση web).
 
Cookies περιόδου λειτουργίας:
Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 
Μόνιμα cookies:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies διαγράφονται έπειτα από 12 μήνες.
 

5 Χρήση cookie

5.1 Γενικά

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν υπάρχει πρόσβαση σε μια Online Προσφορά. Στην περίπτωση που αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την Online προσφορά μια άλλη φορά, το πρόγραμμα περιήγησής σας επιστρέφει το περιεχόμενο των cookies στον αντίστοιχο πωλητή και, επομένως, επιτρέπει την εκ νέου αναγνώριση της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των cookies μάς επιτρέπει να διαμορφώνουμε τις Online προσφορές μας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για εσάς και διευκολύνει τη χρήση από την πλευρά σας.

5.2 Απενεργοποίηση και διαγραφή cookies

Όταν επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας θα ερωτηθείτε από ένα αναδυόμενο παράθυρο cookie εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε τα cookies που βρίσκονται στη σελίδα ή εάν επιθυμείτε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.
 
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να μπλοκάρετε τα cookies, ένα cookie άρνησης ορίζεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό αντιστοίχισης της αντίρρησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να απενεργοποιήσει μεμονωμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας. Σημειώστε ότι, για τεχνικούς λόγους, ένα cookie άρνησης μπορεί να οριστεί μόνο με το τρέχον πρόγραμμα περιήγησης. Στην περίπτωση που διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή μια διαφορετική τερματική συσκευή, πρέπει να αρνηθείτε εκ νέου. 
 
Αυτή η ρύθμιση προτιμήσεων δεν ισχύει στην περίπτωση των cookies που ισχύουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε τρίτες ιστοσελίδες άλλων παρόχων.
 
Το πρόγραμμα περιήγησής σάς επιτρέπει να διαγράψετε οποιαδήποτε cookies οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτό ενδέχεται, ωστόσο, να άρει τη διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών.
 
Επιπλέον, μπορείτε να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies τρίτων στην εξής ιστοσελίδα:
Καθώς δεν είμαστε οι διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας, δεν φέρουμε ευθύνη και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα.

5.3 Επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε

Σε αυτήν την ενότητα, θα βρείτε μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε.

5.3.1 Απολύτως απαραίτητα cookies 

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να παράσχουμε τις Online προσφορές μας με ασφάλεια. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, π.χ.: 
Cookies που αναγνωρίζουν ή ελέγχουν την ταυτότητα των χρηστών
Cookies που αποθηκεύουν προσωρινά συγκεκριμένη εισαγωγή από τον χρήστη (π.χ. περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών ή μιας φόρμας online)
Cookies που αποθηκεύουν συγκεκριμένες προτιμήσεις χρηστών (π.χ. ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας)
Cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο ή ήχου χωρίς προβλήματα.
 
Στις "ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου" στην ιστοσελίδα θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικές με συγκεκριμένα cookies.
 

5.3.2 Αναλυτικά cookies 

Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για την καταγραφή της συμπεριφοράς χρήσης (π.χ. διαφημιστικά πλαίσια στα οποία έγινε κλικ, υποβληθέντα ερωτήματα αναζητήσεων) των χρηστών μας και για τη στατιστική αξιολόγησή της.
 
Στις "ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου" στην ιστοσελίδα θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικές με συγκεκριμένα cookies.
 

6 Ανάλυση web

Χρειαζόμαστε στατιστικές πληροφορίες για τη χρήση των Online προσφορών μας για να τις σχεδιάσουμε ώστε να είναι πιο φιλικές προς τον χρήστη, για την πραγματοποίηση μετρήσεων εύρους, όπως και για έρευνα αγοράς.
 
Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης web που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Τα προφίλ χρηστών που δημιουργούνται από αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιώντας Αναλυτικά cookies ή αξιολογώντας Αρχεία καταγραφής συμβάντων δεν συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα εργαλεία αυτά είτε δεν χρησιμοποιούν καθόλου διευθύνσεις IP χρήστη είτε τις συντομεύουν αμέσως μετά τη συλλογή τους.
 
Οι πωλητές εργαλείων επεξεργάζονται τα δεδομένα αποκλειστικά ως επεξεργαστές που υπόκεινται στις οδηγίες μας και όχι για δικούς τους σκοπούς.
 
Στη συνέχεια, θα βρείτε πληροφορίες για τον εκάστοτε πωλητή εργαλείων και για τον τρόπο με τον οποίο έχετε δικαίωμα άσκησης εναντίωσης στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το εργαλείο.
Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν cookies άρνησης, η λειτουργία άρνησης σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικές τερματικές συσκευές ή προγράμματα περιήγησης, πρέπει να αρνείστε σε κάθε συσκευή και σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 
 
Πέρα από αυτό, μπορείτε να αποφύγετε τη δημιουργία προφίλ χρηστών απενεργοποιώντας γενικά τη χρήση cookies. Ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση και διαγραφή cookies.

6.1 Webtrends

Το WebTrends παρέχεται από την WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, ΗΠΑ. 
Μπορείτε να ασκήσετε εναντίωση στη συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα άρνησης, με ένα κλικ στον εξής σύνδεσμο: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι Online προσφορές μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων – από παρόχους που δεν σχετίζονται με εμάς. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως μεταφέρονται, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο τρίτων (όπως η διεύθυνση IP ή URL του ιστότοπου που βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθώς η συμπεριφορά τρίτων βρίσκεται εκτός των δικών μας ορίων παρακολούθησης. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους.
 

8 Ασφάλεια 

Οι υπάλληλοί μας και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εξ ονόματός μας υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων.
 
Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ενός κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας και για την προστασία των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή μη σύννομης καταστροφής, αθέμιτου χειρισμού, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς, δυνάμει των τεχνολογικών εξελίξεων.
 

9 Δικαιώματα χρήστη

Για να θέσετε σε ισχύ τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που παρέχονται στο Επικοινωνία. Για να το κάνετε αυτό, διασφαλίστε ότι είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του προσώπου σας.
 
Δικαίωμα πληροφορίας και πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή όχι και, εάν αποτελούν, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ατελή στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης.
 
Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση δεδομένων που είναι απαραίτητα για λογιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς χρέωσης ή τα οποία υπόκεινται σε θεσμική περίοδο διατήρησης. Ωστόσο, εάν δεν απαιτείται η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, η επεξεργασία τους απαγορεύεται (βλέπε παρακάτω).
 
Περιορισμός επεξεργασίας:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε – στον βαθμό που πληρούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις – περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 
Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων:
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων από εμάς οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε συμμόρφωση με τις νόμιμες απαιτήσεις για να παράσχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για περαιτέρω επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 
Ανάκληση της συγκατάθεσης:
Στην περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν την συγκατάθεση με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη.

9.1 Φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, συνήθη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή – εάν είναι τεχνικά εφικτό – να ζητήσετε μεταφορά των δεδομένων αυτών σε τρίτο μέρος.

9.2 Δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε ελεγκτική αρχή:

Έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε μια ελεγκτική αρχή. Μπορείτε να υποβάλετε παράπονα ενώπιον της ελεγκτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για τον τόπο διαμονής σας ή για το κράτος διαμονής σας ή ενώπιον της ελεγκτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για εμάς. 
 
Αυτή είναι η εξής:
 
State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 
(Κρατικός επίτροπος προστασίας δεδομένων και ελευθερίας των πληροφοριών)
 
Διεύθυνση:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Germany
 
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Germany
 
Τηλέφωνο: +49 711 615541-0
Φαξ: +49 711 615541-15 
 

10 Αλλαγές στην ανακοίνωση προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής των μέτρων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων μας, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω τεχνικών εξελίξεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα τροποποιήσουμε την ανακοίνωση προστασίας δεδομένων αντίστοιχα. Επομένως, σημειώστε την παρούσα έκδοση της ανακοίνωσης προστασίας δεδομένων μας, καθώς αυτή υπόκειται σε μεταβολές.
 

11 Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση που βρίσκεται στην ενότητα Υπεύθυνος επεξεργασίας.
 
Για την αξίωση των δικαιωμάτων σας σε ό,τι αφορά παραβάσεις προστασίας δεδομένων, αλλά και προτάσεις και καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον επίτροπο του ομίλου για την προστασία δεδομένων:
Κος
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Germany
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 11.04.2018