Κατάλογος της Bosch Automotive

 

Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες της Robert Bosch GmbH

 

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch GmbH

Automotive Aftermarket

Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe

Germany

 

Μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Michael Bolle, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Peter Tyroller

 

Πρόσωπο επικοινωνίας στην Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990
Εταιρική έδρα
+49 711 811-0

 

Εγγραφές στο μητρώο
Πρωτοδικείο εγγραφής: Πρωτοδικείο Στουτγάρδης HRB 14000

 

Αριθμός μητρώου φόρου προστιθέμενης αξίας 
DE811128135

 

 

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ)

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των ηλεκτρονικών διαφορών. Αυτή η πλατφόρμα εστιάζει στη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμφωνιών πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Αυτή η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Δεν συμμετέχουμε σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ενώπιον οργανισμών διαιτησίας για τους καταναλωτές. 

 

 

Νομική σημείωση ομίλου Bosch (Bosch) 

 

© Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος και τα κινούμενα στοιχεία, καθώς και η διάταξη των ιδίων στους ιστοτόπους της Bosch προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά εμπορικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η διάδοση, η τροποποίηση ή το να καθίσταται προσβάσιμο το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, ορισμένοι ιστότοποι Bosch περιλαμβάνουν εικόνες που αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

 

Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα στους ιστοτόπους της Bosch προστατεύονται από το δίκαιο περί σημάτων. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά μάρκες, πινακίδες, εταιρικά λογότυπα και εμβλήματα της Bosch. Οι μάρκες και τα στοιχεία σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Robert Bosch GmbH, Germany.

 

Πληροφορίες για την άδεια χρήσης

Η πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο της Bosch, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστατεύεται. Αυτός ο ιστότοπος δεν εγγυάται άδεια χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου Bosch (Bosch) ή τρίτων μερών.