Bosch Automotive katalog

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

1 Databeskyttelseserklæring

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (herefter kaldet "Bosch" eller "vi" eller "os") byder dig velkommen til vores internetsider og mobilapplikationer (samlet også kaldet "onlinetilbud"). Vi takker for din interesse for vores virksomhed og vores produkter.
 

2 Bosch beskytter dine personoplysninger

Beskyttelse af dine personoplysninger under behandling af dem samt sikkerhed for alle forretningsdata er afgørende for os. Vi behandler personoplysninger, som er blevet indsamlet i forbindelse med din brug af vores onlinetilbud, og kun i henhold til lovgivningen.
 
Databeskyttelse og informationssikkerhed indgår i vores virksomhedspolitik.
 

3 Dataansvarlig

Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket, er dataansvarlig for behandling af dine data. Undtagelser herfra beskrives i denne databeskyttelseserklæring.
 
Vi har følgende kontaktoplysninger:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Tyskland
 
Ansvarlig brugerafdeling: AA/SCE 
telefon: +49 721 942 0 (spørg efter AA/SCE via telefonomstilling)
 

4 Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

4.1 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:
Kommunikationsdata (IP-adresse)
Brugerens søgehistorik (se cookies)
Statistikdata til webanalyse (se cookies og Webtrends)

4.2 Principper

Personoplysninger består af alle oplysninger relateret til en fysisk person, der er eller kan blive identificeret. Dette omfatter f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, masterdata i kontrakter, kontraktbestemmelser og betalingsdata, som kan bruges til at identificere en person.
Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger (inklusive IP-adresser), hvis der enten foreligger et lovfæstet juridisk grundlag, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personoplysningerne til dette formål, f.eks. ved hjælp af registrering.

4.3 Behandlingsformål og juridiske grundlag

Vi og de tjenesteudbydere, vi benytter, behandler dine personoplysninger med følgende behandlingsformål:

4.3.1 Levering af onlinetilbuddene

Juridisk grundlag: 
Dit indhentede samtykke til meddelelsen om cookies ved brug af Bosch Automotive-kataloget og eCat Internal Verification.

4.3.2 Løsning af serviceafbrydelser samt af sikkerhedsårsager.

Juridisk grundlag: 
Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for rammerne af datasikkerheden og berettiget interesse i løsning af serviceafbrydelser samt beskyttelse af vores tilbud.

4.3.3 Sikring og forsvar af vores rettigheder

Juridisk grundlag: 
Vores berettigede interesse i at sikre og forsvare vores rettigheder. 

4.4 Logfiler

Hver gang du bruger internettet, sender din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler. 
 
Vi gemmer logfilerne kortvarigt, så vi kan fastslå serviceafbrydelser, og af sikkerhedsårsager (f.eks. med henblik på at undersøge forsøg på angreb) og sletter dem bagefter. Logfiler, som skal gemmes til dokumentationsformål, er ikke omfattet af sletning, før den relevante hændelse er løst, og de kan efter behov blive overdraget til undersøgelsesmyndigheder.
Logfiler bruges også til analyseformål (uden IP-adressen eller uden den fulde IP-adresse). Se også modulet Webanalyse.
I logfiler gemmes især følgende oplysninger:
IP-adresse (internetprotokoladresse) for den terminalenhed, der bruges til at få adgang til onlinetilbuddet
Dato og klokkeslæt samt varighed for hentning af dataene
Navn på den tjenesteyder, der blev brugt til at få adgang til onlinetilbuddet
http-statuskode (f.eks. "Anmodningen lykkedes" eller "Den fil, der blev anmodet om, blev ikke fundet")
Overført datamængde
Internetadresse på det websted, der bruges til at få adgang til onlinetilbuddet (såkaldt oprindelig webadresse eller henvisningswebadresse)
Operativsystem og information om den brugte internetbrowser, inklusive installerede tilføjelsesprogrammer (f.eks. Flash Player)
Navn på de filer eller den information, der er blevet brugt

4.5 Børn

Dette onlinetilbud er ikke beregnet til børn under 16 år.

4.6 Dataoverførsel

4.6.1 Dataoverførsel til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger overdrages som udgangspunkt til andre dataansvarlige, hvis det er påkrævet med henblik på opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser, eller hvis vi eller en tredjepart har en berettiget interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke. Oplysninger om det juridiske grundlag kan findes i afsnittet Behandlingsformål og juridiske grundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen. 
Hvis data overføres til tredjeparter baseret på berettiget interesse, forklares det i denne databeskyttelseserklæring. 
 
Desuden kan data blive overført til andre dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til det på grund af lovkrav eller håndhævelige administrative afgørelser eller dommerkendelser.

4.6.2 Tjenesteyder (generelt)

Vi benytter eksterne tjenesteydere til opgaver som f.eks. salg og marketingtjenester, kontraktstyring, betalingshåndtering, programmering, datahosting og hotlinetjenester. Vi har nøje udvalgt disse tjenesteydere og overvåger dem på regelmæssig basis, især med henblik på at sikre omhyggelig håndtering og behandling af de data, de gemmer. Alle tjenesteydere er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige og overholde lovbestemmelserne. Tjenesteydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

4.7 Overførsel til modtagere uden for EØS

Vi kan overføre personoplysninger til modtagere uden for EØS i såkaldte tredjelande. 
 
I sådanne tilfælde sikrer vi før overførslen, at datamodtageren enten benytter et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (f.eks. fordi Europa-Kommissionen har vedtaget, at det er tilstrækkeligt for det pågældende land, eller fordi aftalen er baseret på såkaldte EU-standardklausuler med modtageren), eller at du har givet dit samtykke til overførslen.
 
Du er berettiget til at få en oversigt over tredjelandsmodtagere og en kopi af de særligt aftalte bestemmelser, som sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Til dette formål bedes du benytte de erklæringer, der kan findes i afsnittet Kontakt.

4.8 Opbevaringsvarighed og opbevaringsperioder

Vi gemmer principielt dine data, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores onlinetilbud og tilknyttede tjenester, eller så længe vi har en berettiget interesse i at opbevare dataene (f.eks. kan vi stadig have berettiget interesse i marketing pr. post eller opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, vi er forpligtede til at gemme på grund af juridiske forpligtelser (på grund af opbevaringsperioder iht. skatte- og regnskabsloven er vi f.eks. forpligtet til at gemme dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).
 
Logført IP-adresse:
Automatisk sletning sker efter et kort tidsrum, hvis der ikke forekommer forespørgsler på grund af forstyrrelser eller angreb på webstedet, eller beskyttelse og forsvar af Robert Bosch GmbH's rettigheder er berørt, eller vi bliver pålagt af myndigheder at gemme dataene.
Der bruges en afkortet form af IP-adressen (anonymiseret), som ikke kan knyttes til den anvendte computer, til webanalyse, så vi kan forbedre vores onlinetilbud (se afsnittet Webanalyse).
 
Sessionscookies:
Sessionscookies slettes, når du lukker browseren.
 
Permanente cookies:
I visse tilfælde slettes cookies efter 12 måneder.
 

5 Brug af cookies

5.1 Generelt

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, når du bruger et onlinetilbud. Hvis du bruger onlinetilbuddet igen på et senere tidspunkt, sender din browser indholdet af disse cookies tilbage til den respektive sælger, så det er muligt at identificere terminalenheden igen. Læsning af disse cookies betyder, at vi kan skræddersy vores onlinetilbud til dig, og det bliver nemmere for dig at bruge dem.

5.2 Deaktivering og sletning af cookies

Når du besøger vores internetsider, bliver du i et pop op-cookievindue spurgt, om du vil tillade brug af de cookies, der er indstillet på vores side, eller om du ønsker at deaktivere dem i indstillingerne.
 
Hvis du beslutter at blokere cookies, indstilles der en fravalgscookie i din browser. Denne cookie har udelukkende til formål at tildele din afvisning. Deaktivering af cookies kan deaktivere individuelle funktioner på vores internetsider. Bemærk, at en fravalgscookie af tekniske årsager kun kan indstilles i den enkelte browser. Hvis du sletter cookies eller bruger en anden browser eller en anden terminalenhed, skal du fravælge cookies igen. 
 
Præferenceindstillingen anvendes ikke til cookies, der indstilles under dit besøg på tredjepartsinternetsider fra andre leverandører.
 
Du kan når som helst slette cookies i din browser. Du kan få oplysninger om dette i browserens hjælpefunktioner. Det kan dog betyde, at der ikke længere er adgang til visse funktioner.
 
Desuden kan du administrere og deaktivere brugen af tredjepartscookies på følgende webside:
Da vi ikke driver dette websted, er vi ikke ansvarlige, og vi har derfor ingen indflydelse på indholdet og tilgængeligheden.

5.3 Oversigt over cookies, som vi bruger

I dette afsnit finder du en oversigt over de cookies, vi bruger.

5.3.1 Absolut nødvendige cookies 

Visse cookies er nødvendige, så vi kan levere vores onlinetilbud på sikker vis. Denne kategori omfatter for eksempel: 
Cookies, der identificerer eller godkender vores brugere
Cookies, der midlertidigt gemmer visse af brugerens input (f.eks. indhold i en indkøbskurv eller i en onlineformular)
Cookies, der gemmer visse brugerpræferencer (f.eks. søge- eller sprogindstillinger)
Cookies, der gemmer data med henblik på at sikre problemfri afspilning af video- eller lydindhold.
 
Du kan finde oplysninger om bestemte cookies under indstillingerne for beskyttelse af personoplysninger på websiden.

5.3.2 Analytiske cookies 

Vi bruger analytiske cookies til at registrere brugsadfærden (f.eks. reklamebannere, der klikkes på, indtastede søgeforekomster) for vores brugere og til statistisk evaluering.
 
Du kan finde oplysninger om bestemte cookies under indstillingerne for beskyttelse af personoplysninger på websiden.
 

6 Webanalyse

Vi har brug for statistikoplysninger om brugen af vores onlinetilbud, så vi kan gøre dem mere brugervenlige samt foretage målinger og markedsresearch.
 
Til dette formål bruger vi de webanalyseværktøjer, der beskrives i dette afsnit.
 
De brugsprofiler, der skabes med disse værktøjer vha. Analytiske cookies eller ved at evaluere Logfiler, sammenholdes ikke med personoplysninger. Værktøjerne bruger enten slet ikke bruger-IP-adresser eller afkorter dem umiddelbart efter indsamling af dem.
 
Sælgerne af disse værktøjer behandler kun data som databehandlere i henhold til vores anvisninger og ikke til eget behov.
 
I det følgende finder du oplysninger om de enkelte forhandlere af værktøjer, og hvordan du kan gøre indsigelse mod værktøjernes indsamling og behandling af data.
Bemærk, at i forbindelse med værktøjer, der bruger fravalgscookies, er fravalgsfunktionen relateret til den enkelte enhed eller browser. Hvis du bruger flere terminalenheder eller browsere, skal du fravælge cookies på alle enheder og i alle browsere, du bruger. 
 
Ud over dette kan du undgå, at der laves brugsprofiler, ved generelt at deaktivere brugen af cookies. Se afsnittet Deaktivering og sletning af cookies.

6.1 Webtrends

WebTrends leveres af WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA. 
Du kan gøre indsigelse mod indsamling eller behandling af dine data ved at fravælge det ved at klikke på følgende link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Eksterne links

Vores onlinetilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider – tilhørende tjenesteydere, som ikke er relateret til os. Når der klikkes på linket, har vi ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af personoplysninger, som kan blive overført, når der klikkes på linket til tredjeparten (f.eks. IP-adressen eller webadressen for den side, hvor linket findes), da tredjeparters adfærd er uden for vores kontrol. Vi påtager os ikke noget ansvar for tredjeparters behandling af personoplysninger.
 

8 Sikkerhed 

Vores medarbejdere og de virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne, er forpligtet til at sikre fortrolighed og overholde den gældende databeskyttelseslovgivning.
 
Vi træffer alle de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt niveau af sikkerhed og beskytte dine data, som administreres af os, i særdeleshed mod risikoen for utilsigtet eller ulovlig destruktion, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med de teknologiske fremskridt.
 

9 Brugerrettigheder

Du kan håndhæve dine rettigheder ved at bruge oplysningerne under Kontakt. Når du gør dette, bedes du sikre, at entydig identifikation af dig som person er muligt.
 
Retten til information og adgang:
Du har ret til at få bekræftet af os, om dine personoplysninger behandles, og hvis det er tilfældet, har du ret til at få adgang til dine personoplysninger. 
 
Retten til rettelse og sletning: 
Du har ret til at straks at få os til at rette fejlagtige personoplysninger angående dig selv. Idet der tages højde for formålene med behandlingen, har du ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger fyldestgørende, herunder ved at udlevere en supplerende erklæring.
 
Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til fakturerings- eller regnskabsformål, eller som er underlagt en lovpligtig opbevaringsperiode. Hvis adgang til sådanne data ikke er påkrævet, er behandlingen af dataene dog begrænset (se følgende).
 
Begrænsning af behandling:
Du har ret til at kræve – i det omfang lovgivningen muliggør det – begrænsning af behandling af dine data.
 
Indsigelse mod databehandling:
Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi vil ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi gør det med det formål at overholde lovkrav og har bevislige årsager til yderligere behandling, som har forrang frem for dine interesser, rettigheder og friheder eller etablering, håndhævelse eller forsvar af retskrav.
 
Tilbagetrækning af samtykke:
Hvis du har givet samtykke til behandling af dine data, har du ret til straks at trække dette samtykke tilbage. Lovligheden af databehandling før din tilbagetrækning forbliver uændret.

9.1 Dataportabilitet

Du er berettiget til at modtage data, som du har udleveret til os, i et struktureret, almindeligt udbredt og maskinaflæseligt format eller – hvis det er teknisk muligt – at kræve, at vi overfører disse data til en tredjepart.

9.2 Retten til at klage til tilsynsmyndigheder:

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheder. Du kan appellere til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dit bopælssted eller hjemsted, eller til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os. 
 
Tilsynsmyndigheden er:
 
Det tyske datatilsyn
 
Adresse:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Tyskland
 
Postadresse:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tyskland
 
Telefon: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15 
 

10 Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvis det er påkrævet på grund af den tekniske udvikling. I så fald vil vi ændre vores databeskyttelseserklæring i henhold til dette. Du bedes derfor læse den aktuelle databeskyttelseserklæring, da den kan blive ændret.
 

11 Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du finde os på den adresse, der er anført i afsnittet Dataansvarlig.
 
Hvis du vil håndhæve dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelsesbrud eller har forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du kontakter vores koncernansvarlige for databeskyttelse:
Hr.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Tyskland
 
Ikrafttrædelsesdata: 11.4.2018