Каталог Bosch Automotive

Търсене на продукт

Моля, въведете 10-значния номенклатурен номер на БОШ.
Няколко непознати знака могат да бъдат заменени чрез * (заместители на място) и отделни знаци чрез ? (въпросителен) пример: 0120*.
Моля, въведете поне 7 знака, преди да започнете търсене.

Моля, наберете Бош формула на типа, SB- / KSN- / WVA-номер, HKB, FMSI-номер или стандартното обозначение.
Няколко непознати знака могат да бъдат заменени чрез * (заместители на място) и отделни знаци чрез ? (въпросителен) пример: 3?K*.

Моля, въведете номера на производителя на МПС/на детайла.
Няколко непознати знака могат да бъдат заменени чрез * (заместители на място) и отделни знаци чрез ? (въпросителен) пример: AR*4?2.