Каталог Bosch Automotive

Заявление относно конфиденциалността на личните данни

 
1 Бележка относно защитата на данните
 
Компанията Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket (по-долу наричана „Bosch“, „Ние“ или „Нас“) ви приветства с добре дошли на нашите Интернет страници и мобилни приложения (заедно наричани още и „Онлайн предложения“). Ние ви благодарим за вашия интерес към нашата компания и нашите продукти.
 
2 Bosch защита вашата конфиденциалност
 
Защитата на вашата конфиденциалност в хода на обработката на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важно съображение за нас. Ние обработваме личните данни, които са събрани по време на вашето посечение на нашите Онлайн предложения, конфиденциално и само в съответствие със законовите разпоредби.
 
Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в нашата корпоративна политика.
 
3 Контролиращо лице
 
Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket е контролиращото лице, отговорно за обработката на вашите данни, изключенията са очертани в настоящата бележка за защита на данните.
 
Нашите данни за контакт са следните:
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Германия
 
Отговорен потребителски отдел: AA/SCE 
Телефон: +49 721 942 0 (попитайте за AA/SCE телефонната централа)
 
 
4 Събиране, обработка и използване на личните данни

4.1 Обработвани категории данни

Следните категории данни се обработват:
Данни за комуникация (IP адрес)
История от търсенията на потребителя (вж. бисквитките)
Статистически данни за уеб анализ (вж. бисквитките и Webtrends)

4.2 Принципи

Личните данни включват цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, това включва напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, договорни данни, счетоводни данни и данни за плащания по договори, които изразяват самоличността на дадено лице.
Ние събираме, обработваме и използваме личните данни (вкл. IP адресите) смао когато има законова основа за това или ако сте ни дали вашето съгласие за обработка или употреба на лични данни относно този въпрос, напр. посредством регистрация.

4.3 Цели на обработка и правни основи

Ние, както и доставчиците на услуги, натоварени от нас, обработваме вашите лични данни за следните цели на обработка:

4.3.1 Предоставяне на онлайн предложения

Правна база: 
Вашето съгласие, дадено при уведомлението за бисквитка, за използването на автомобилния каталог на Bosch, респективно eCat вътрешното потвърждаване.

4.3.2 Разрешаване на проблеми с услугите, както и причини, свързани със сигурността.

Правна база: 
Изпълнение на наши законови задължения в рамките на сигурността на данните и оправдания интерес при рзрешаването на проблеми с услугите, както и при защитата на нашите предложения.

4.3.3 Гарантиране и защита на нашите права

Правна база: 
Оправдан интерес от наша страна при гарантирането и защитата на нашите права. 

4.4 Регистрационни файлове

Всеки път, когато използвате Интернет, вашият браузър предава определена информация, която ние съхраняваме в т.нар. регистрационни файлове. 
 
Ние запаметяваме регистрационните файлове за кратък период от време, за да определим прекъсванията в услугата и по съображения за сигурност (напр. за разследване на опити за атака) и след това ги изтриваме. Регистрационните файлове, които трябва да се запазят за доказателствени цели, са изключени от изтриването до разрешаване на съответния инцидент и могат в отделни случаи да се предадат на разследващите органи.
Регистрационните файлове също така се използват за целите на анализа (без IP адрес или без пълен IP адрес). Вж. също модула Уеб анализ.
В регистрационните файлове се запаметява следната информация:
IP адрес (адрес на Интернет протокола) на терминалното устройство, което се използва за достъп до Онлайн предложението
Дата и час, както и времетраене на извикването на данните
Име на доставчика на услугата, която е била използвана за достъп до Онлайн предложението
http статусен код (напр. „Искане успешно“ или „Исканият файл не е намерен“)
Количество трансферирани данни
Интернет адрес на уебсайта, от който Онлайн предложението се достига (т.нар. URL на произход или URL на препращащ)
Операционна система и формат на използвания Интернет браузър, вкл. инсталирани добавки (напр. Flash Player)
Име на файловете или информация, до която има достъп

4.5 Деца

Това Онлайн предложение не е предназначено за деца под 16-годишна възраст.

4.6 Трансфер на данни

4.6.1 Трансфер на данни към други контролиращи лица

Принципно вашите лични данни се насочват към други контролиращи лица, само ако е нужно за изпълнението на договорно задължение или ако ние самите или трета страна имаме законен интерес от трансфера на данни или ако сте дали съгласието си. Данните за правните основи могат да се открият в секция - Цели на обработка и правни основи. Третите страни могат да бъдат и други компании от групата на Bosch. 
Кога се трансферират данни към трети страни на базата на оправдан интерес е обяснено в настоящата бележка за защита на данните. 
 
В допълнение данните могат да се трансферират към други контролиращи лица, когато ние имаме задължение да направим това на база законовите разпоредби или приложимите административни или съдебни разпоредби.

4.6.2 Доставчик на услуги (общ)

Ние включваме външни доставчици на услуги със задачи като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, уреждане на плащания, програмиране, хостинг на данни и хотлайн услуги. Ние сме избрали внимателно тези доставчици на услуги и ги следим редовно, особено по отношение на тяхното съвместно боравене с и защитата на данните, които съхраняват. Всички доставчици на услуги са задължени да поддържат конфиденциалност и да се съобразяват със законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да са и други компании от групата на Bosch.

4.7 Трансфер към получатели извън ЕИЗ

Ние можем да трансферираме лични данни към получатели, разположени извън ЕИЗ в т.нар. трети страни. 
 
В такива случаи преди трансфера ние гарантираме, че получателят на данните предоставя подходящо ниво на защита на данните (напр. вследствие на решение за адекватност от страна на Европейската комисия за съответната страна или вследствие на спораузмение, базирано на т.нар. моделни клаузи на ЕС с получателя) или че вие сте дали съгласие за трансфера.
 
Вие имате право да получите преглед на получателите от трети страни и копие от специално договорените разпоредби, гарантиращи подходящото ниво на защита на данните. За тази цел, моля, използвайте декларациите, представени в секция Контакт.

4.8 Времетраене на съхранението, периоди на запазване

По принцип ние съхраняваме вашите данни за колкото е необходимо с цел предоставяне на нашите Онлайн предложения и свързаните услуги или за колкото имаме оправдан интерес от съхранението на данните (напр. можем да имаме оправдан интерест в маркетинг по пощата след изпълнение на нашите договорни задължения). Във всички други случаи ние изтриваме вашите лични данни с изключение на данните, които сме длъжни да съхраняваме за изпълнение на законовите задължения (напр. поради периоди на задържане съгласно данъчните и търговските кодекси ние сме длъжни да имаме на разположение за определен период от време документи като договори и фактури).
 
Регистриран IP адрес:
Автоматичното изтриване става след кратък период от време, в случай че няма разследвания поради смущения, не се извършват атаки към уеб страницата, не е засегнатата защитата на правата на Robert Bosch GmbH и няма официални нареждания, които да ни задължават да запазим данните.
Кратка форма на IP адрес (aнонимизиран), чрез която не е възможно свързване с компютъра, се използва в уеб анализа за подобряване на нашето Онлайн предложение (вж. раздел Уеб анализ).
Сесийни бисквитки:
Сесийните бисквитки ще се изтрият след затваряне на браузъра ви.
 
Перманентни бисквитки:
В определени случаи бисквитките се изтриват след 12 месеца.
 

5 Използване на бисквитки

5.1 Общи положения

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на компютъра ви когато се извърши достъп до Онлайн предложението. В случай, че влезете по друго време в това Онлайн предложение, вашият браузър изпраща съдържанието на бисквитките обратно към съответния продавч и така позволява повторната идентификация на вашето терминално устройство. Прочитането на бисквитките ни позволява да оформим нашите Онлайн предложения оптимално за вас и ви улеснява при използването им.

5.2 Деактивиране и изтриване на бисквтики

Когато посещавате нашите Интернет страници, ще бъдете запитани в изскачащ прозорец за бисквитки дали желаете да използвате бисквитките, които са поставени на нашата страница или дали желаете да ги деактивирате в настройките.
 
В случай, че решите да блокирате бисквитките, бисквитка за избор за отказ се съхранява във вашия браузър. Тази бисквитка служи изключително и само за целите на обозначаване на вашия отказ. Деактивирането на бисквитките може да деактивира индивидуални функции на нашите Интернет страници. Моля, имайте предвид, че бисквитката за избор за отказ поради технически причини може да се зададе само към актуалния браузър. В случай, че изтриете бисквитките или използвате различен браузър или различно терминално устройство, трябва да изберете да се откажете отново. 
 
Настройката за предпочитания не се прилага към бисквитките, които са зададени по време на вашата визита на Интернет страниците на трети страни от други доставчици.
 
Вашият браузър ви позволява да изтривате по всяко време бисквитките. За тази цел се консултирайте с помощните функции на вашия браузър. Това обаче може да доведе до неналичност на отделни функции.
 
В допълнение можете да управлявате и деактивирате употребата на бисквитки на трети страни на следната уеб страница:
Тъй като ние не управляваме този уебсайт, ние не сме отговорни и не можем да оказваме влияние върху съдържанието и наличността.

5.3 Преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел ще откриете преглед на бисквитките, които използваме.
 

5.3.1 Абсолютно необходими бисквитки 

Определени бисквитки са нужни за предоставяне на нашите Онлайн предложения по сигурен начин. Тази категория включва напр.: 
Бисквитки, които идентифицират или оторизират нашите потребители
Бисквитките, които временно съхраняват определени данни на потребителя (напр. съдържание на количка за пазаруване или на онлайн формуляр)
Бисквитките, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или за език)
Бисквитките, които съхраняват данни за гарантиране на безпроблемното възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.
 
Детайли за определени бисквитки можете да откриете в „настройки за конфиденциалност“ на уебстраницата.

5.3.2 Аналитични бисквитки 

Ние използваме аналитични бисквитки за записване на поведението при употреба (напр. кликнати рекламни банери, търсения) на нашите потребители и за оценката им статистически.
 
Детайли за определени бисквитки можете да откриете в „настройки за конфиденциалност“ на уебстраницата.
 

6 Уеб анализ

Ние се нуждаем от статистическа информация за употребата на нашите Онлайн предложения, с цел да ги проектираме да са по-лесни за употреба, да извършваме измервания на продуктовите гами и пазарни изследвания.
 
За тази цел ние използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.
 
Профилите на употреба, създадени от тези инструменти с помощта на Аналитични бисквитки или чрез оценка на Регистрационни файлове, не са свързани с лични данни. Инструментите не използват потребителски IP адреси въобще или ги скъсяват непосредствено след събирането им.
 
Продавачите на инструменти обработват данни само като обработващи лица с оглед на нашите директиви, а не за свои цели.
 
По-долу ще откриете информация за всеки продавач на инструмент и за това, как можете да възразите срещу събирането и обработката на данни от инструмента.
Имайте предвид, че по отношение на инструментите, които използват бисквитки за отказване, функцията е свързана с индивидуалното устройство или браузъра. В случай, че използвате няколко терминални устройства или браузъри, трябва да изберете отказване на всяко устройство и на всеки използван браузър. 
 
Освен това можете да избегнете генериране на профили за потребление като принципно деактивирате използването на бисквитки. Моля, обърнете се към раздел Деактивиране и изтриване на бисквтики.

6.1 Webtrends

WebTrends се осигурява от WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, САЩ. 
Можете да възразите на събирането и обработването на вашите данни като използвате възможността да изберете отказ чрез щракване върху следната връзка: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp
 

7 Външни връзки

Нашите Онлайн предложения могат да съдържат връзки към Интернет страници на трети страни – чрез доставчици, които не са свързани с нас. При щракването върху връзката ние нямаме влияние върху събирането, обработката и употребата на личните данни, които е възможно да са предадени чрез щракване върху връзката към третата страна (като напр. IP адрес или URL на сайта, на който се намира връзката), тъй като поведението на третите страни обикновено е извън наш контрол. Ние не поемаме отговорност за обработката на лични данни от трети страни.
 

8 Сигурност 

Нашите служители и компаниите, предоставящи услуги от наше име, са задължени да спазват конфиденциалност и да се съобразяват с приложимите закони за защита на данните.
Ние взимаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящо ниво на сигурност и да защитим вашите данни, които се администрират от нас по-специално от рисковете от нежелано или незаконно разрушаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване или неоторизиран достъп. Нашите мерки за сигурност постоянно се подобряват с оглед на технологичния прогрес.
 

9 Права на потребителя

За да приложите правата си, моля, използвайте детайлите, предоставени в Контакт. По този начин, моля, гарантирайте, че е възможна уникална идентификация на вашето лице.
 
Право на информация и достъп:
Имате право да получите потвърждение от нас за това дали вашите лични данни да се обработват или не и ако това е така, на достъп до вашите лични данни. 
 
Право на коригиране и изтриване: 
Имате право да получите коригиране на неточни лични данни относно вас без ненужно забавяне от наша страна. Вземайки под внимание целите на обработката, вие имате право на попълване на непълните лични данни, вкл. посредством предоставяне на допълнително заявление.
 
Това не се прилага към данните, които са нужни за счетоводни цели или за фактуриране или които са обект на законово установен период на запазване. Ако достъпът до такива данни не се изисква, обработката им е ограничена (вж. следното).
 
Ограничение на обработката:
Имате право да поискате  – доколкото законовите изисквания са изпълнени – ограничение на обработката на вашите данни.
 
Възражение срещу обработката на данни:
Имате правото да възразите срещу обработката на данни от наша страна по всяко време. Ние няма да обработваме повече личните данни, освен ако не демонстрираме спазване на законовите изисквания за предоставяне на доказуеми причини за по-нататъшна обработка, които са отвъд вашите интереси, права и свободи или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.
 
Оттегляне на съгласие:
В случай, че сте дали съгласие за обработка на вашите данни, вие имате правото да оттеглите това съгласие с незабавен ефект. Законността на обработката на данни преди вашата отмяна остава непроменена.

9.1 Преносимост на данните

Вие имате право да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и четим от машина формат или, ако е технически разумно, да поискате ние да трансферираме тези данни към трета страна.

9.2 Право на оплакване пред надзорен орган:

Имате правото да подадете оплакване пред надзорен орган. Можете да възразите пред надзорния орган, който е отговорен за вашето местожителство или важата държава или пред отговорния за нас надзорен орган. 
 
Това е:
 
Държавен комисар за защита на данните и свобода на информацията
 
Адрес:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Германия
 
Пощенски адрес:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Германия
 
Телефон: +49 711 615541-0
Факс: +49 711 615541-15 
 

10 Промени в бележката за защита на данните

Ние си запазваме правото да променим нашите мерки за сигурност и защита на данните, ако това се изисква поради техническото развитие. В такива случаи ние ще изменим съответно и нашата бележка за защита на данните. Моля за целта обърнете внимание на текущата версия на нашата бележка за защита на данните, тъй като тя подлежи на промяна.
 

11 Контакт

Ако желаете да се свържете с нас, моля, открийте ни на адреса, посочен в секция Контролиращо лице.
 
За отстояване на вашите права, за нарушения на защитата на данните и за предложения и оплаквания относно обработката на вашите лични данни, ние препоръчваме да се свържете с нашия групов комисар за защита на данните:
Г-н
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Stuttgart
Германия
 
Дата на влизане в сила: 11.04.2018