Каталог Bosch Automotive

Отговорник за Интернет страниците на Robert Bosch GmbH

Име и адрес

Robert Bosch GmbH

Automotive Aftermarket

Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe

Германия

 

Членове на управителния съвет

д-р Фолкмар Денер, проф. д-р Щефан Азенкершбаумер, д-р Михаел Боле, д-р Ролф Буландер, д-р Щефан Хартунг, д-р Маркус Хейн, д-р Дирк Хоайзел, Кристоф Кюбел, Уве Рашке, Петер Тиролер

 

Ваше лице за контакт при Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990
Корпоративен офис
+49 711 811-0

 

Вписвания по регистъра
Съд по регистъра: Окръжен съд Щутгарт HRB 14000

 

Идентификационен номер по ДДС
DE811128135

 

 

Разрешаване на онлайн спорове (ODR)

Информация относно разрешаването на онлайн спорове (ODR): Европейската комисия предлага платформа за разрешаване на онлайн спорове. Тази платформа е посветена на улесняването на извънсъдебното уреждане на спорове относно договорните задължения при споразуменията за онлайн продажби и услуги.

Платформата може да се открие на http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Ние не се ангажираме с извънсъдебно уреждане пред арбитражни органи за защита на потребителя. 

 

 

Правна бележка на групата на Bosch (Bosch) 

 

© Авторско право

Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звукът, анимациите и видеоклиповете, както и подредбата им на уебсайтовете на Bosch са защитени от авторско право и други търговски защитни права. Съдържанието на тези уебсайтове не може да се копира, разпространява, променя или да се прави достъпно на трети страни за търговски цели. В допълнение някои уебсайтове нa Bosch съдържат изображения, които са обект на авторски права на трети страни.

 

Информация за търговската марка

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на уебсайтовете на Bosch са защитени от законите, касаещи търговските марки. Това се прилага по-конкретно към марките, табелките с име, фирмените логота и емблемите на Bosch. Брандовете и елементите на дизайна, използвани на нашите страници, са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

 

Информация за лиценза

Интелектуалната собственост, съдържаща се на уебсайта на Bosch, като напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Този уебсайт не дава лиценз за използване на интелектуалната собственост на компаниите от групата на Bosch (Bosch) или трети страни.