Bosch Automotive Catalog

 • KBA ključ (DE)
  Staro: Br. ključa uz 2
  Novo: Polje 2.1
  (kod proizvođača)
  Staro: Br. ključa uz 3
  Novo: Polje 2.2
  samo prve 3 pozicije
  Staro: Red 32
  Novo: Polje B
  samo godina
 • Dozvola tipa (CH)
  Dozvola tipa
 • Sertifikat Mine/CNIT br. (FR)
  Sertifikat Mine/CNIT br.
 • Kentekenplaat (NL)
  Kentekenplaat
 • Nummerskylt (SE)
  Nummerskylt
 • License plate (DK)
  License plate
 • License plate (FI)
  License plate
 • Reg. broj (NO)
  Reg. broj
 • Registarska tablica (IS)
  Leyfisveitandi Plate
 • Katashiki br. (JA)
  Katashiki br.